Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hálaadás a hazatérésért, avagy istentisztelet a Hegyen

Hálaadás a hazatérésért, avagy istentisztelet a Hegyen

Cikk és fotók: Pálffy Tamás Szabolcs

November 5-én, vasárnap 12 órától hálaadó istentiszteletre került sor a Józsefháza-hegyi gyülekezet 1960-ban épült mészkőtemplomában.

Korábban a szüretért, az új borért adtak hálát az imádság házában; évek óta a hazatérés napjaként tartják számon november első vasárnapját: az elszármazottak hazatérnek, unokák, gyermekek hangjától hangos Józsefháza-hegy.

Varga Szilárd Csaba református lelkipásztor a szántóföldbe elrejtett kincs és az igazgyöngy példázatára (Mt 13, 44- 46) építette prédikációját.

Elhangzott a szószékről, hogy az ünneplő gyülekezet Isten lelkének vezetését kéri ahhoz, hogy megtalálják a kincset, az igazgyöngyöt, azaz Jézus Krisztust, és ez legyen életük legfőbb öröme.

A hálaadás lélekből fakadt, a kérés gyermeki alázatot fejezett ki: „hálát adunk szent igédért, amelyet, mint egy kincses térképet nekünk ajándékoztál, és ránk bíztál. Oly jó lenne azt mondani Urunk, Istenünk, hogy a mi kincsünk Te vagy, hogy a mi kincsünk Nálad és Benned van, és mi ott vagyunk Veled és Melletted hit által mindenkor. Jó lenne földi életünket átértékelni, jó lenne az örök értékekre figyelni. Add, hogy szívünk mélyén érezzük át a Te áldó jelenléted, add éreznünk, hogy Számodra mi fontosak vagyunk egyenként. Add, hogy mélyre ássunk, és ráleljünk a kincsre. Életünk lehessen értelmes, értékes, örömteli élet. Őrizd meg anyaszentegyházunkat, magyar népünket, nemzetünket”– kérte imában a szolgálattevő.

A házigazda lelkész elmondta, hogy 2017-ben megtörtént a templombelső és bútorzat felújításához szükséges építőanyagok beszerzése és ebben segítséget nyújtott Aranyosmeggyes polgármestere, Radu Iancu úr.

A tiszteletes köszöntötte a Pálffy unitárius lelkészházaspárt, és felkérte az Északnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésznőjét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait.

Pálffy Anna-Mária unitárius lelkésznő (Zsolt 133. 1., 3.) a testvéri együttlét szépségét hangsúlyozta, Isten áldását kérte a templomi gyülekezet és a lelkészcsalád életére.

Varga Szilárd Csaba elmondta, hogy ünnepükre meghívták Radu Iancu polgármestert, aki a román ortodox templom búcsúján vesz részt, ezért nincs jelen.

Mihelyt a polgármester által ígért anyagi támogatás megérkezik, elkezdődhet a harangláb felújítása is.

Köszönettel említette Szabó Péter nevét, aki évtizedeken át, példamutató hűséggel látta el a templomgondnoki tennivalókat, és akitől a stafétát két éve vette át Tóth Béla. Utóbbi, fiatalos lendülettel folytatja a munkát, a közösségért végzett fáradozásnak eredménye az, hogy bár a leányegyházközség mindössze huszonöt lelket számlál, a jelenlét ennek háromszorosa.

Háromnegyed-száz lélek énekelte Józsefháza-hegy kőtemplomában a 65. zsoltárt (A Sionnak hegyén Úr Isten), valamint a Himnuszt.

Kézfogások után csoportkép készült.

A hazatérők a templom mögötti temető sírhantjainál álltak meg emlékezni, Istentől erőt kérni a mindennapok életküzdelmeihez.

Szatmárnémeti, 2017. november 7.

Pálffy Tamás Szabolcs

Szóljon hozzá