Kezdőlap / Batizi Énekvetélkedő / Gy zni az im ds g nekszav val – VII. Batizi Andr s Egyh zmegyei Reform tus nekverseny
[*~ alt *]

Gy zni az im ds g nekszav val – VII. Batizi Andr s Egyh zmegyei Reform tus nekverseny

Batiz K zs g Multifunkcion lis K zpontja adott otthont a hetedik alkalommal megszervezett Batizi Andr s Egyh zmegyei Reform tus nekversenynek, Ezzel kil pett a vet lked a templom kereteib l, zenve hogy nemcsak a templomban lehet sz p dicsreteket nekelni.

Nagy Erika egyh zmegyei misszi i el ad szombaton d lel tt 10 rakor igehirdet s vel nyitotta meg az esem nyt: ” s monda D vid a L vit k fejedelmeinek, hogy ll tsanak az atyjokfiai k z l nekl ket, nekl szersz mokkal, lantokkal, cziter kkal s czimbalmokkal, hogy nekeljenek felemelt sz val, nagy r mmel.” (1Kr n 15,16) D vid m s fegyverekkel harcolt m g G li t ellen is, mint a t bbi harcos, de az igazi fegyvere sz m ra is a zene volt. Gy zni nek nk is az im ds g nekszav val lehet – biztatta a versenyz ket a pr dik tor.

Kov cs S ndor esperes, valamint a f v dn k Keresk nyi G bor parlamenti k pvisel nem tudtak jelen lenni, de dv zlet ket k ldt k. Kir ly Lajos h zigazda lelkip sztor ezt is tadva tj ra ind totta a versenyt, ahol a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye gy lekezeteinek gyermekei, ifjai s feln tt tagjai m rt k ssze tud sukat.

A zs ri tagjai: Higyed Gy ngyi egyh zmegyei zenei el ad , Genda rp d Szabolcs petty ni lelkip sztor, Szil gyi M ty s Erika zenetan rn , Moln r Csilla zenetan rn s Cs ki Zolt n di k, t kateg ri ban hirdettek nyertest:

A legkisebbekn l (m sodik oszt lyig) M th Rebeka s L ga Szil rd nyert, ut nuk k vetkezett Panea Cristofer s Kir ly R ben. A harmadik s negyedik oszt lyosokn l N gr di Zita diadalmaskodott, Badar Henrietta, Kir ly Rebeka s Schuller P lma k vette. Az t dikesek s hatodikosok kateg ri j ban K llai Hanna llt a dobog legfels bb fok ra, m sodik Hal sz Andr s, harmadik Ary D vid, k l nd jas Moln r Erika. A hetedikesek s nyolcadikos verseny ben K nya R ka nekelt a legjobban, t k vette Nagy Imola, Farkas Stef nia s Vass R ka. A gimnazist kn l Pleb n Ingrid gy z tt, M sz ros Amanda, Beseny di Beatrix s Marocs n Alexandra k vette.

Mindenestre nagy teljes tm ny volt mindenkit l, aki magasztalta sz pen s tiszt n az Istent, ki llva a n z k z ns g el b tran, meg nem rend lve a hitben. A szervez k megfogalmazt k az sszej vetel c lj t, amit el is rtek: “az nekesk nyv rt keinek megbecs l se, nekeink nemzeti s kultur lis rt keink tment se s reform tus nekirodalmunk m lt megbecs l se, olyan id ben, melyben a boldogs g s szomor s g paradoxona k zepette az “ gi boldogs got” kell keresn nk a dal s az nek fegyver vel.”

Szóljon hozzá