Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Gyengék közössége – Krisztusért és egyházáért, lankadatlanul

Gyengék közössége – Krisztusért és egyházáért, lankadatlanul

A CE Szövetség küldetése hogy Krisztust valló, szolgáló életre segítő közösség legyen, az egyház megújulása és a társadalom evangélizálása érdekében. – hallhatták mindazok, akik rész vettek a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség által szervezett nyitott bibliaórán, azaz a Lankadatlanulon.

Csütörtökön koraeste 18 órakor Rácz Ervin házigazda lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, elmondva, hogy a rendezvény célja amellett, hogy válaszfalakat és előítéleteket bontson az, hogy Visky Ferenc missziós lelkületű, egri származású lelkipásztor születésének századik évfordulóján megismerkedjenek azzal a szervezettel, melynek ő is alapitó, példaadó, markáns alakja volt.

Miután Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter vezetésével énekben dicsérték az Istent, Berke Sándor a Romániai CE Szövetség elnöke előbb igehirdetéssel, majd előadás formájában szólt a megjelentekhez.

Az áhítatban András apostol példája tárult a gyülekezet elé, aki miután megtalálta a Messiást bátran bizonyságot tett erről Péternek, s azután háttérben tudott maradni. A CE Szövetség a gyengék közössége, akikben Isten ereje erőtlenség által végeztetik el. – mondta az igehirdető.

Ezt követően, egy kis zenei szünet után Berke előadás formájában szólt a szövetség történetéről, alapelveiről. A CE Szövetség egy, a 90-es években újraindult ébredési mozgalom a Református Egyházban (és nem csak!), amely mára már szervezetként működik. A CE elnevezés (Christian Endeavor) Amerikából származik, eredetileg Francis Clark lelkész alapította. Az egész világon találhatók CE körök különböző országokban. Ma a CE Szövetség célja, hogy elindítson és felkaroljon több generációt érintő evangéliumi vagy szociális kezdeményezéseket, amelyek a krisztusi lelkületet szolgálják.

Történetének fontos mérföldköve az 50-es, 60-as évek sötét kommunizmusának koncepciós pereire nyúlik vissza, amelyekben börtönre ítélnek református és egyéb felekezetű lelkészeket, akik megszegik a gyülekezési tilalmat és Isten vezetését követve minden alkalmat megragadnak az evangélium hirdetésére, a lelkek ébresztgetésére. Ezek között van: Boda Sámuel, Dézsi Zoltán, Fekete János, id. Püsök Miklós, Richard Wurmbrand, id. Szilágyi Sándor, Visky Ferenc.

CE Szövetség 4 alapelve: 1. A keresztyén ember JÉZUS KRISZTUST, Isten egyszülött Fiát, hit által Megváltójának ismeri el, Róla tesz bizonyságot, egyedül Isten dicsőségére igyekezvén élni. 2. Hűséges Egyházához, a gyülekezetének életrendjében tevékenyen részt vesz. 3. Missziói és diakóniai munkát végez, megbízatás alapján. 4. Mindenkivel testvéri kapcsolatra törekszik, akik Jézus Krisztus testének, az Egyetemes Anyaszentegyháznak tagjai.

Az előadást követően közös imával kérték Isten további vezetését.

Szóljon hozzá