Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Gondviselés – Kállai Anna Lídia gondolatai

Gondviselés – Kállai Anna Lídia gondolatai

Az alábbiakban Kállai Anna Lídia mikolai ifjú gondolatait olvashatják, amit az Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedőn írt. Dolgozatáért, fogalmazásáért az egyéni vetélkedőn második díjat kapott. 

“Jól mondják azt, hogy,,Az Úr útjai kifürkészhetetlenek”. Sosem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy Istennek milyen terve van velünk. A jövő ismeretlen, és ez félelmet, feszültséget szül bennünk, mivel nem tudjuk, hogy a tetteikből kifolyólag mi fog történni.

Mikor abban a helyzetben vagyunk, hogy kilátástalan a helyzetünk és már nincs mit tenni, van valami am it mégis tehetünk: bízzunk Istenben. Sokan ezt hagyják az utolsó tervnek. Próbálják megoldani egyedül és mikor már nem megy, minden kiutat homály borít, felnéznek az égre és látják Isten oltalmazó, szerető és segítő kezét akkor döbbennek rá, hogy hibáztak.

  Így történt egy Lévi nemzetségéből született kisfiúval is. Amikor Izráel népe elszaporodott, a fáraó Egyiptom királya már nem ismerte Józsefet, kihirdette, hogy minden újszülött héber kisfiút dobjanak a Nílus folyóba. Félt, hogy Izráel erősebb lesz az Egyiptomiaktól, ellenük fordul vagy ellenségeikhez csatlakozik, ezért ehhez a kegyetlen eszközhöz folyamodott.

Egy Lévi nemzetségéből való férfi Lévi nemzetségéből való nőt vet feleségül. Született egy szép fiúk. Amikor látta az anya, hogy szép a gyermeke mindent megtett, hogy elrejtse és titokban tartsa. Ez a fázis volt, amikor még az önmaga erejére hagyatkozott. Hiszen anya létére nem mondhatott le a gyermekéről, mert tiszta szívvel szerette őt. Csak Isten szeretete nagyobb az anyai szeretetnél. De sajnoshárom hónapnál tovább már nem tudta rejtegetni, hiszen egy kis gyermek hangosan sír és a kívül járó emberek hamar rájönnek, hogy egy gyermeket rejteget. Isten oltalmára kellett hagynia a gyermeket. Készített egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, bele tette a gyermeket és letette a Nílus partjára a sás közzé. Ez volt a pillanat, amikor Isten gondjaira bízta a gyermeket. Tudta, hogy az Ő oltalma alatt biztonságban lesz. A fiúcska nővére Mirjám távol megállt, hogy szemmel tartsa őt. A fáraó leánya fürödni jót a folyóhoz szolgálóival. Szolgálói ott sétáltak a parton. Észrevette a kosarat a sás között oda küldte az egyik cselédjét, hogy hozza oda neki a kosarat. Mikor felnyitotta nagy meglepetés érte, hiszen egy síró fiúgyermeket pillantott meg. Felismerte, hogy héber származású, de ennek ellenére megkönyörült rajta, megsajnálta őt. Mirjám aki mindezt távolról figyelte bátorságot vett és oda állt a fáraó lánya elé. Megkérdezte hogy ne hozzon e egy szoptatós dajkát, aki szoptassa a gyermeket. Ő erre elküldte, hogy eredj. A lány elfutott és testvére anyját hívta oda, akire rábízta a fáraó leánya, hogy vigye el, szoptassa, nevelje fel neki és megadja ezért a jutalmát. Egy idő elteltével, amikor a gyermek felcseperedett visszavitte őt a fáraó leányához, aki fiává fogadta és elnevezte Mózesnek, melynek jelentése vízből húztam ki.

Hát nem csodálatosan gondot viselt Isten erre a nőre és gyermekére? Mikor már kilátástalan a helyzet és nem látunk kiutat Isten mégis tud megoldást nyújtani, csak teljes bizalommal kell elé állni, kérni Őt és Ő mindig segíteni fog bármilyen nehéz a helyzet.

Ez a történet egy példa számunkra még a mai napon is. Ne hagyatkozzunk magunkra, saját erőnkre vagy más emberekre, ők nem tudják megoldani a problémáinkat. Bízzunk Istenben Ő bármilyen problémában segít, ahogy ennek a nőnek és gyermekének. A fiúból pedig olyan ember lett, aki által Isten megszabadította Izráel népét a fogságból és bevezette őket egy tejjel mézzel folyó földre, arra a földre, amelyet megígért Ábrahámnak.

Mi sem tudhatjuk, hogy Istennek milyen terve van velünk, de az biztos, hogy mindenki fontos és mindenkinek van valami fontos feladata, amit élete során teljesítenie kell. Csak bízni kell benne, minden helyzetben akármilyen kilátástalan hagyatkozzunk rá, egyedül csak rá, mert neki terve és gondja van ránk. Hiszen Ő féltőn szerető Isten.”

Kállai Anna Lídia

Szóljon hozzá