Kezdőlap / Nőszövetség / Gondolatok a Huszonnegyedik kumenikus N i Vil gimanap ut n
[*~ alt *]

Gondolatok a Huszonnegyedik kumenikus N i Vil gimanap ut n

noszovetsegHuszonnegyedik alkalommal tartottak kumenikus N i Vil gimanap Szatm rn metiben, 2016. m rcius 4- n.

1990-ben jra indulhatott a n sz vets gi szolg lat az Erd lyi – s Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker letekben. Mint reform tus lelkip sztorn n lettem a Szatm r Megyei reform tus n sz vets geinek (43 egyh zk zs g), gy az kumenikus N i Vil gimanap megszervez s re is n kaptam megb zat st az Orsz gos kumenikus F rum vezet s g t l, mint Szatm r megyei koordin tor.

1993-ban siker lt, az els imanapot megszervezn nk Szatm rn metiben a L ncos-templomban. Nem volt k nny feladat kapcsolatot teremteni a t rt nelmi felekezetek fel , de n i szinten els perct l pozit v volt a hozz ll s, m r az els alkalmakra t bb sz zan gy lt nk ssze. Az vek sor n lassan csatlakoztak imanapi mozgalmunkhoz a k l nb z felekezetek asszonyai nagy r m nkre. Minden vben m s orsz g rt im dkozunk. A vil g t bb mint k tsz z orsz g ban l kereszty n asszonyok csatlakoztak az imanap mozgalm hoz, megszervezik az imanapot. Igyeksz nk minden esztend ben m s felekezet lelkip sztor t felk rni az igehirdet s szolg lat ra. Legt bben a reform tus s a r mai katolikus egyh z h vei vesznek r szt imanapi alkalmainkon. A legt bb imanapi alkalmunkat a Szamos-negyedi reform tus templomban tartottuk, de voltunk m r a Szatm r- N meti reform tus templomban s az evang likus imah zban, a r mai katolikus Sz kesegyh zban, a Hildeg rda-, a Szentl lek pl b nia templomban, a k zponti ortodox Katedr lisban, a g r g katolikus Szent Mikl s templomban, a baptista imah zban. Szolg latt telre felk rt k az unit rius gy lekezet lelkip sztor t is,s az elm lt esztend ben budapesti evang likus lelkip sztorn hirdette az ig t.

– Milyen volt az idei imanap?

Id n a r mai katolikus Szentl lek pl b nia templom vend gei lehett nk, ahol Ft. Vojtku L szl h zigazda-pl b nos biztos tott helyet az imanap megszervez s re. Ft. H rsfalvi Ott a r mai katolikus Sz kesegyh z pl b nosa sz vhez sz l besz d vel hirdette meg J zus Krisztus b tor t zenet t:“Engedj tek hozz m j nni a kisgyermekeket, s ne tilts tok el t lem ket, mert ilyenek az Isten orsz ga”(Mk.10,14). A kubai asszonyok ltal elk sz tett programot felolvast k a t rt nelmi felekezetek k pvisel i, eln kn k: R p sy M ria r mai katolikus, Pallay Eleon ra g r g katolikus, Nagy Erika reform tus lkp., Sz cs T nde baptista, P lffy Annam ria unit rius lkp., R v sz Katalin az evang likus egyh z k pviselet ben. Kubai nekre tan tott Orosz M rta zenetan rn , s az orsz got bemutatta k pekben Bogya-Kis Ferenc reform tus lkp.

H l s vagyok Istennek s asszonytestv reimnek, hogy az vek hossz sor n er s d tt k z tt nk a testv ri kapcsolat, mik zben minden esztend m rcius els p ntek n a vil g egyik orsz g rt t rjuk k ny rg seinket az Asr el , mint J zus Krisztus megv ltott n pe, nagy Csal dja, egym shoz is k zelebb ker l nk. Huszonn gy vvel ezel tt nem volt egy rtelm , hogy le fogunk tudni lni egy tt im dkozni, de ma m r ez a term szetes!

Ha Isten megtartja let nket, j v v m rcius nak els p ntekj n jubileumi imanapot tartunk.

Engedj tek hozz m j nni az desany kat, mert a szeretet parancs t meg l , Istennek engedelmesked , im dkoz emberek az Isten orsz ga!

Szatm rn meti, 2016. m rcius 8.

Bogya-Kis M ria

reform tus lkp.-koordon tor,

a Kir lyh g mell ki Reform tus

Egyh zker let N sz vets g nek eln ke

Szóljon hozzá