Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” – Betekintés Vetés imahetébe

“Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!” – Betekintés Vetés imahetébe

A vetési műemléktemplomban ezen a héten tartják az egyetemes imahetet. Vasárnaptól vasárnapig tart az alkalomsorozat, melyben a vendéglelkipásztorok igehirdetése mellett egyéb Istent dicsérő elemeket is meghallgathatnak mindazok, akik elérkeznek az istentiszteletekre. 

A nyitó alkalmon, vasárnap Szatmári Elemér tamásváraljai lelkipásztor igehirdetése mellett a szatmári Joy Full Gospel nevű csapat lélekemelő szolgálatát is hallhatták. Hétfőn Kovács Zsuzsanna kispeleskei lelkésznő prédikált, kedden Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdetett Igét. A hétköznapi alkalmak, egyébként 18 órakor kezdődnek.

Lapunk a szerdai istentiszteletbe nyert betekintést, amikor Rácz Ervin szigetlankai lelkész a 34. zsoltár 9-től 17-ig terjedő igeszakaszai alapján szólt: „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti, szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.  Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot!  Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!  Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.  Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.” Isten ad reményt és gyógyulást, csak közeledjünk hozzá, s megérezzük, megtapasztaljuk, hogy jó az Úr.

Az igehirdetést követően Máthé Róbert házigazda lelkipásztor köszöntött, majd a Lanka Duó, azaz Papp Krisztina kántornő és Csorvási Mihály presbiter Szigetlankáról érkezve énekelt a megbocsátásról, az örök életről, az evangéliumról és az ember rendeltetéséről: az Isten imádatáról, dicséretéről.

A továbbiakban, nőnapon Nagy Erika sárközújlaki lelkésznő, a szatmári egyházmegye missziósa szolgál, szombaton, Jobb Domokos ombodi lelkész, egyházkerületi ifjúsági előadó prédikál.

A megszokott vasárnap délelőtti időpontban, a záró alkalmon Sipos Miklós Szatmárnémeti-németi lelkész hirdet Igét, s úrvacsorai közösségben adhatnak hálát Istennek az imahét áldásaiért.

Szóljon hozzá