Kezdőlap / Gondolatok / “Én ezért imádkozom – és Ön?” –  ILYEN VILÁGBAN ÉLÜNK: ÚJÉVI JÓ ÉS ROSSZ HÍREK EGY CSOMAGBAN

“Én ezért imádkozom – és Ön?” –  ILYEN VILÁGBAN ÉLÜNK: ÚJÉVI JÓ ÉS ROSSZ HÍREK EGY CSOMAGBAN

FRANKLIN GRAHAM IMÁDKOZIK TRUMP ELNÖK ESKÜTÉTELEKOR

HAT PERCENKÉNT MEGÖLNEK EGY KERESZTYÉNT VALAHOL A NAGYVILÁGBAN

Már az év elején jól látható a 21. századi világ kontrasztos arca. Egyszerre van jelen napjainkban a jó és a rossz, az Istenre mutató, s az emberlét alatti embertelenség. Ennek most két szembeötlő példáját adjuk át Olvasóinknak. S közben, pontosan a reformáció 500. évfordulóján nem lehet hallgatnunk a reformáció egyik igen fontos, a Biblia antropológiai realizmusát, emberről alkotott valós képét találóan kifejező megállapításáról: simul iustus et peccator, azaz egyszerre igaz és bűnös az ember. Luther ebben a fogalmazásában nem véletlenül került előre ez a szó: iustus. Mert Krisztusban a bűnös ember igazságot, megigazulást, bűneitől tisztulást kap. De jó lenne valóban látni, hogy ez a mi annyi gyűlölettől, vallási indítékú gyűlöletkeltéstől is erősen megterhelt napjainkban a reformátori igazság értelmében inkább a iustus, az igaz, a megigazított, megjobbított állapot felé indulna a világ, s nem a peccator, a bűnös állapot felé, folytonosan csak alulmúlva önmagát. Cikkünk két példája is rárímel a lutheri megállapításra. Ezért előbb a jó hír, s hogy ne éljünk egyetlen pillanatra sem illúzióban, rögtön oda kell tennünk a másikat, a rossz, nagyon romlott emberi állapotot hírül adó közlést, a mártírokról szóló jelentést. (Forrás: pro-medienmagazin.de; cnn.com; christianpost.com/news; opendoors.org)

Szemleíró: Dr. Békefy Lajos

Franklin Graham imádkozik Trump USA elnök eskütételekor – „Én ezért imádkozom – és Ön?”

Január 20-án lép hivatalába az USA 45. elnöke, Donald Trump. Az ünnepélyes eskütételkor a világhírű evangelizátor, Billy Graham fia, Franklin mond imát. Jelen lesz egy rabbi és egy lelkésznő is a beiktatás ezen részénél. Franklin Grahamra a választás úgy esett, hogy a Trump-csapat javasolta őt erre a kivételes nagy megtiszteltetésre. Franklin vezeti a világszerte ismert, a szegény gyermekek felkarolására létrehozott „Samaritánus erszény” nevű missziói ágat. A választási kampány során Franklin nem állt ki egyértelműen Trump mellett, de győzelme után következetesen az elnök mellett szólalt meg. Kitüntetésnek nevezte a beiktatáson elmondható imádságot. „Nagyon nagy szüksége van országunknak Isten áldására, ugyanígy új elnökünknek, Donald Trumpnak is” – írta facebookján az ifjabb Graham. S feltette ezt a jól irányított kérdést: „Én ezért imádkozom – és Ön?”.

„Ezzel kifejezzük azt is, milyen szerepe van a vallásos hitnek a mi multikulturális és lüktető, pezsgő társadalmunkban”

Trump szervezőbizottsága közölte, hogy Franklin Graham mellett a hivatalos beiktatáskor megszólal még a new yorki érsek, Timothy Michael Dolan bíboros is, aki jó kedélyéről, humoráról és széles nevetéséről ismert USA-szerte, meg arról, hogy szerepelt a titkos pápaesélyesek listáján a legutóbbi egyházfő választáson. Mellette még Samuel Rodriguez lelkész is megszólal, aki a Latin-amerikai Vezetők Nemzeti Konferenciájának az elnöke. A Simon Wiesenthal Központ alapítója és elnöke, Marvin Hier rabbi is jelen lesz az alkalmon és szolgálatot végez. A lelkészi, papi résztvevők csoportja ezen az elnöki beiktatáson népesebb lesz, mint amilyen volt bármelyik elnöki beiktatáson Ronald Reagan óta. „Nagyon örülök annak, hogy közölhetem: színes és sokrétű lesz az a lelkészi csapat, amelyik igeolvasással, imával járul hozzá Donald Trump elnöki beiktatásának a még ünnepélyesebbé tételéhez” – nyilatkozta a Hivatal Átvételi Bizottság elnöke, Tom Barrack a CNN-nel, s más tv-társasággal. „Ezzel kifejezzük azt is, milyen szerepe van a vallásos hitnek a mi multikulturális és lüktető, pezsgő társadalmunkban” – tette hozzá Barrack.

Régi hagyomány az egyháziak, vallási képviselők közreműködése az elnöki beiktatáson

Valóban hosszú hagyományról van szó. Franklin Graham már közreműködött Bill Clinton és George W. Bush beiktatásán. Édesapja, Billy Graham még többön is, Richard Nixon óta George H. W. Bushén, Bill Clintonén és George W. Bushén is. 2009-ben a spirituális bestseller, „Az élet víziókkal” c. könyv szerzője, Rick Warren lelkész is ott volt Barack Obama beiktatásán és imát is mondott. Warren akkori meghívása  az Obama-támogatók körében éles kritikát váltott ki, hiszen köztudott, hogy Warren elutasítja az azonos neműek házasságát.

A fájdalmas valóság 2016-ról: 90 000 keresztyén mártír

Mára abszolút egyértelművé vált, hogy a keresztyének alkotják mai világunkban a leginkább üldözött vallási csoportot. Az olasz szociológustól, Massimo Introvigne-től származik ez az adat. Az Open Doors keresztyén segélyszervezet némileg kevesebb áldozatról, mártírról tud. A Christian Post online újság adta hírül a 90 ezres adatot ez év elején, s utalt még egy interjúra is, amit a Vatikáni Rádió készített az olasz szociológussal. Introvigne adatait megerősíti két szervezet is, a Center for Studies on New Religions, Az Új Vallásokat Tanulmányozó Központ, valamint a Center for Study of Global Christianity, A Globális Keresztyénséget Tanulmányozó Központ. Introvigne adatai szerint minden 6. percben a világon valahol megölnek egy keresztyént. Az áldozatok 70%-a Afrikában élt, és etnikai konfliktus következtében veszítette életét. A drámai adat némi csökkenést mutat a 2015. évihez képest, amikor a hitük miatt megölt keresztyének száma 105 000 volt.

Az Open Doors segélyszervezet sajtóirodájából Ado Greve elmondta: „Mi évente kiadjuk jelentésünket azokról a keresztyénekről, akik Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel miatt haltak meg”. Nem tudhatnak minden áldozatról. Mivel munkatársaik nincsenek jelen minden forrongásnál, háborús eseménynél, ezért azok a számok, amiket ők közölnek, saját forrásból erednek. Ő 2015-ben mintegy 7 100 áldozatról tud, akiket keresztyén hitük miatt öltek meg. A segélyszervezet január 11-én teszi közzé keresztyénüldözési világindexét, amelyben a 2016. évről adnak számot. „Sajnos továbbra is fájdalmas téma marad, hogy világszerte megölnek keresztyéneket csak azért, mert Jézusban hisznek, s Róla tesznek bizonyságot”.

Afrikai: keresztyén genocídium Szudánban – a média hallgat

Markus Rode, az Open Doors ügyvezetője decemberben adott interjút a pro-medienmagazinnak, amiben elmondta: Afrikában a helyzet még rosszabb, mint Közép-, és Közel-Keleten. A Nuba-hegységben például Szudánban sok keresztyén él. Ott jelenleg is folytatódik a genocídium, a népirtás vallási előjellel, s erről a média hallgat. Az iszlám kormányzat repülőgépei templomokat bombáznak, meg keresztyén iskolákat és kórházakat, hogy megtisztítsák azt a vidéket a keresztyénektől. „Ebben a kérdésben a nyugati politikusoknak át kell gondolniuk, hogy a szudáni kormányzatot továbbra is támogatják-e fejlesztési segélyekkel” – tette hozzá Markus Roda.

De a jó is folytatódik…

A két témát, az elnöki beiktatáson mondandó Franklin Graham imát és a súlyos keresztyénüldözésről szóló adatokat valahol valami, Valaki összeköti. Nevezetesen az, hogy mivel a 2016. október végére Moszkvában tervezett világ-imaközösség az üldözött keresztyénekért találkozó elmaradt, s nem várható oroszországi megtartása, erre 2017. május 10-13. között kerül sor az USA-ban, Washingtonban. Szervezője továbbra is Franklin Graham… Isten útjai kifürkészhetetlenek, de valahol és másként – de mindig tovább vezetnek! Miénk pedig az odafigyelés, a szólás és az ima felelőssége…

Szóljon hozzá