Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Eml kt bl k avat s val megk sz nt k Istennek a m lt ld sait Ombodon
[*~ alt *]

Eml kt bl k avat s val megk sz nt k Istennek a m lt ld sait Ombodon

Ombod reform tus templom ban a reform ci 500. vfordul j ra is sszpontos tva nnepi istentisztelet keret n bel l eml keztek meg az elm lt vsz zadokban ott szolg l lelkip sztorokra, gondnokokra, f gondnokokra, k l n kit rve Ombod h res sz l tt re D. Solt sz Elem r protest ns t bori p sp kre.

Korad lut n 13 r t l Ombod teljesen fel j tott si Sionj ban Ger b Mikl s irinyi lelkip sztor hirdette az Ig t: “Ez rt meg vagyok gy z dve arr l, hogy aki elkezdte bennetek a j munk t, elv gezi a Krisztus J zus napj ig- Mert nekem az let Krisztus, s a meghal s nyeres g.” (Fil 1,6.21) Az igehirdet kihangs lyozta, hogy a t rt nelem folyam n, aki Krisztusra b zta let t, megmaradt. ad eg szs ges gondolkod st minden helyzetben, ma is. Jobb Domokos helyi lelkip sztor megk sz nte az igehirdet s szolg lat t volt krasznamih lyfalvi tan tv ny nak, majd k sz nt tte az egybegy lteket.

A h rom eml kt bla k z l el sz r a lelk szek ker lt leleplez sre Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz s Szil gyi Zolt n k zrem k d s vel, akik buzd t besz det mondtak el tte. Az ifjak vir gokat helyeztek az eml kt bla al .

Gell n S ndor esperes el ad sa k vetkezett, aki Solt sz Elem r t bori p sp kr l, a falu sz l tt r l mondott rdekes adatokat. Az igehirdet vel egy tt ezt k vet en az eml kt bl j t is leleplezt k.

Magyar L r nd parlamenti k pvisel llamalap t Istv n kir lyunkra eml kezve elmondta: ebben a k zs gben is meg kell tal lni azt az Istv nt, aki a kereszty ni rt kek s a magyar kult ra v delmez je lesz.

Vajda Lajos f gondnok s Varga Ott gondnok a gondnokok t bl j t t rta a gy lekezet el . Ezzel lett teljes a k p. H rom eml kt bla: piros-feh r-z ldben, eml keztetve arra, hogy Isten a szolg i ltal, lelkip sztorok, gondnokok s tettre k sz tagok ltal akarja megtartani egyh z t a tov bbiakban is. M rpedig az ombodi ekl zsi ban erre van rem ny, mert nemcsak fel j tott templomuk van, hanem szolg latk sz presbiterei, n sz vets ge s lelki szemet gy ny rk dtet ifj s ga.

Az eml kt bla avat s val teh t megk sz nt k Istennek a m lt ld sait, amiket azok ltal helyezett el a vil gban, akiknek neveit fel rt k. M ltba tekint s k azzal a rem nys ggel t rt nik, hogy nemcsak jelen k lehet, de j vend j k is a Mindens g Ur nak kegyelm b l.

Szóljon hozzá