Elkezd d tt az imah t Kisb bonyban

A tegnapi napon, B jtf vas rnapj nak d lut nj n, Petkes Gy rgy nyugalmazott reform tus lelkip sztor szolg lat val elkezd d tt az idei kumenikus imah t a Kisb bonyi Reform tus Egyh zk zs gben.

Az igeszolg latot a vall s r sok neke s a k t sok szavalata k vette, majd Varga Botond lelk sz k sz nt tte a helyb li s m shonnan rkezett gy lekezeti tagokat. A Zsid khoz rt lev l buzd t s val k sz nte a vend g lelkip sztor szolg lat t: “Eml kezzetek meg el lj r itokr l, akik Isten besz d t hirdett l n ktek, figyeljetek let k v g re, s k vess tek hit ket! J zus Kriztus tegnap, s ma s mind r kk ugyanaz.” Ezt k vet en tny jtotta a gy lekezet aj nd k t: a Szoboszlai Zolt n k zrem k d s vel, f b l elk sz lt t bl csk t a templom l zer-grav rozott homlokzati k p vel, az idei imah t jelmondat val, s a Kisb bonyra eml keztet felirattal, valamint a gy lekezet asszonyai ltal k sz tett, a templomi ter t ket d sz t mot vummal kes tett zsolt rfed t.

A tov bbi alkalmakra is szeretettel h vunk s v runk mindenkit!

A KISB BONYI KUMENIKUS IMAH T PROGRAMJA

2015. febru r 22-m rcius 1.

“J zus azt mondta neki: adj innom!”

(Jn 4,7)

2015. febru r 22. Vas rnap

Petkes Gy rgy nyugalmazott lelkip sztor Szatm rn meti

Szavalat: Szab Rita, Apai Botond, Szoboszlai S ndor,

Varga Szabolcs, Maksai N ndor, Polg r Attila, Vitlinger Alexandra

Vall s r sok neke

2015. febru r 23. H tf

Tok r Imola evang likus-luther nus lelk sz Szatm rn meti

Szavalat: Apai Vanda, Apai M rk, Dani Laura,

Dani Norbert, Apai Mil n, Angi Nikolett

N sz vets g neke

2015. febru r 24. Kedd

Gecse Tam s angyalk ti (Arad m.) lelkip sztor

Szavalat: Varga J nos, Varga Krisztina, Bal zs Vivien

N sz vets g neke

2015. febru r 25. Szerda

Gell n S ndor avas jv rosi lelkip sztor

Szavalat: Apai Barbara

N sz vets g neke

2015. febru r 26. Cs t rt k

Ft. Scheffer D niel r mai katolikus esperes

s Ft. Zelicskovics J zsef g r g katolikus par kus

T rterebes

Szavalat: Bal zs Krist f

N sz vets g neke

2015. febru r 27. P ntek

Kala No mi seg dlelk sz Szatm r-L ncos

Szavalat: Polg r Evelin

N sz vets g neke

2015. febru r 28. Szombat

Balla G bor v mfalui lelkip sztor

Szavalat: Szoboszlai Benj min, Polg r Evelin

IKE neke

2015. m rcius 1. Vas rnap

Bal zs Istv n nyugalmazott lelkip sztor Szeged

Szavalat: Vitlinger Alexandra, Szoboszlai S ndor, Maksai N ndor, Szab Rita, Apai Vanda

N sz vets g neke

Vélemény, hozzászólás?