Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / lhet reform ci – A nagyokr l Szatm rg rbeden
[*~ alt *]

lhet reform ci – A nagyokr l Szatm rg rbeden

A reform ci nagyjai c mmel az elm lt h napokban el ad ssorozatot hallhatott Szatm rg rbed reform tus n pe. Eme sz nvonalas epiz d z r akkordjak nt kolozsv ri d k n, esperes s t rt nelemtan r is rkezett a gy lekezetbe, hogy lelki s szellemi felt ltekez sben r szes tsen.

Vas rnap d lel tt 11 r t l Kir ly Lajos a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese hirdette az Asr szav t J nos evang liuma 21. r sz nek els 14 verse alapj n. A pr dik tor b tor tva elmondta: J zus tud a semmi lethelyzetekb l is ld st kihozni, mik ppen azt a tan tv nyok let ben is tette. vele jra jat tudunk kezdeni. Ilyen jrakezd si lehet s get kaptak az emberek tsz z esztend vel ezel tt Istent l a reform torokon kereszt l s ezt adhatja ma nek nk is.

K rti Tam s h zigazda lelkip sztor, az esem nysorozat rend thetetlen l lelkes szervez je k sz nt tt, majd tadta a sz t Dr. Luk cs Olg nak, aki a Kolozsv ri BabeE�-B lyai Tudom nyegyetem Reform tus Teol giai kar nak d k nja. Az el ad sban a reform tus nagyasszonyokr l: Lor ntffy Zsuzsann r l, Bornemissza Ann r l, L nyai Ann r l esetett sz . A nagy reform tor f rfiak mellett n kre is sz ks g volt, s k is sokat tettek a reform ci rt, a misszi rt, a gy lekezeti munk rt. Mit l lesz valaki nagyasszony? – tette fel a k rd st a d k nasszony. Akkor, hogyha kegyes s b lcs, s ezt minden szinten gyakorolja. Ez ld s lehet a “mikrokl m nkra”, a mikroorganizmusunkra, azaz a csal dra s a makroorganizmusunkra, vagyis a gy lekezetre s nemzet nkre, n p nkre.

Ezt k vet en P ti Edu rd t rt nelemtan r vette t a sz t, aki kilenc alkalmon-, a reform ci tsz zadik vfordul j n, mintegy tsz z percen kereszt l, att l a k rd st l, hogy mi a reform ci , tvezette a gy lekezetet addig, hogy mik nt tudj k azt a saj t lt kben hasznos tani. Az el d kt l van mit tanulnunk, ppen ez rt fontos, hogy nem csak seink legyenek, hanem h seink is, akiknek a p ld j b l er t tudunk mer teni. – figyelmeztetett az el ad , aki tov bbhangs lyozta: az igehirdet s nemcsak a sz sz ken, hanem letvitel nk n is meg kell, hogy nyilv nuljon!

Az igehirdet sben s az el ad sokban is kit nt, nem el rhetetlen az reform torok letp ld ja, hanem igenis lhet , azaz nemcsak a t rt nelem h sei, hanem mi is lehet nk “nagy”-ok. Az istentiszteletet k vet en J zsefh z n szeretetvend gs gre ker lt sor. Az esem nysorozatot a Reform ci Eml kbizotts ga s a Communitas t mogatta.

Szóljon hozzá