Kezdőlap / Gondolatok / Elek Gy rgy: Ig v v lt a test
[*~ alt *]

Elek Gy rgy: Ig v v lt a test

Ha m lyebben tgondoljuk a nagy egyh zi nnepeink esem nyeit, csak a Bibli ban le rtakat figyelembe v ve r d bben nk, hogy a t rt nelem legnagyobb, minden k pzeletet s v gyat fel lm l csod j val befejez d tt, “elv geztetett” Isten dv z t terve, amely az Ige megtestes l s vel – J zus sz let s vel – kezd d tt kar csonykor, golgotai nfel ldoz kereszthal l val folytat dott nagyp nteken, s a test Ig v v l s val – J zus felt mad s val – teljesedett be h sv tkor.

A kar csonyi t rt net r szletesen le van rva a Bibli ban, hasonl k pen a vir gvas rnapi bevonul s, majd J zus szenved se s nagyp nteki kereszthal la, de rdekes m don nem volt szemtan ja a felt mad si csod nak. Ez az a t rt net J zus let ben, ami kiz r lag csak a hitre p l. A h sv ti felt mad s amiatt igazi csoda, mert ri si hat ssal volt az emberekre. M gis elgondolkoztat ez a csoda. T bb mint k tmilli rd kereszt ny ember l a vil gon, de nem lehet tudni, h nyan vannak, akik szint n hiszik s vallj k, hogy J zus val ban felt madt s a hal lb l van visszat r s. Sokan teszik fel a k rd st: hogyan lehets ges, hogy a meghalt s eltemetett J zus felt madt, jra ledt? Pedig ppen ezen alapszik a kereszt ny hit. A hitnek biztos alapja van, J zus tan tv nyai s az t keres asszonyok h sv tvas rnap hajnal n m r csak a s r sz j r l elhengeredett vagy elhenger tett nagy k vet, az res s rt, a holttestet takar kend t s leped ket l tt k sz pen sszeg ngy l tve. Nem is hitt k el a tan tv nyok, hogy mester k felt madt, am g meg nem jelent el tt k, s nem sz lt hozz juk. Tam s saj t szemeivel s ujjaival akart meggy z dni az Asr hal los sebeir l. J zus Tam snak ny jtotta tszegezett kezeit, s megengedte, hogy meg rinthesse d rd val tsz rt oldal t. Ekkor mondta Tam s: ” n Uram s n Istenem!”, J zus pedig gy v laszolt: “Mivelhogy l tt l engem, Tam s, hitt l; boldogok, akik nem l tnak s hisznek.” A felt mad s val ban nem l t s, hanem hit dolga. A hit nem azt jelenti, hogy elhissz k az evang liumi t rt neteket, hanem a kereszt ny ember let nek jrakezd se a d nt bizony t k, hogy Krisztus m r ebben a f ldi letben kiv lasztotta, elh vta, megtiszt totta, megigaz totta, jj teremtette ket.

Ne legy nk a sz mok, a mennyis g foglyai, de ez az rt m giscsak sz get thet a k tked , cs gged , zavaros fejekbe. Isten Fi nak el g volt egy tucat tan tv ny, hogy az hit k s tan s gt tel k ltal az eg sz f ld n elterjessze az evang liumot, s ma m r minden harmadik ember a k vet j nek vallja mag t. Ehhez foghat csod ra nincs m sik p lda. H sv t a hit, a rem ny s a szeretet egyed l ll an f nyes s boldog nnepe, mert ezen a f ld n egyszer mindannyian meghalunk ugyan, de ppen a b nt, a hal lt mint utols ellens get legy z , a gonosz hatalm b l megszabad t J zusnak k sz nhetj k, hogy biztosan hihetj k s rem lhetj k b neink bocs nat t, test nk felt mad s t s az r k letet.

Mi is, ma is, mindent jrakezdhet nk. Minden l t s val s gg v lik, ha van er nk s t relm nk kiv rni. Mert a harmadnap m g el tt nk van, de csak akkor, ha megsz letik benn nk a hit az jj sz let shez. Sokan nnepelik a h sv tot, de vajon h nyan hisznek az jj sz let sben, az jrakezd sben, ez r k k rd s marad.

 

Szóljon hozzá