Egy tt az egyh zmegye – A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Reform ci Eml k vi Programja (TERVEZET)

Szatm r s k rny ke m lt n nevezhet a Reform ci B lcs j nek, hiszen a 16. sz zad els fel ben megszervezett zsinatok meghat roz szerepet t lt ttek be a magyar egyh z-reform ci elterjed s ben.

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye m lt k ppen szeretne megeml kezni gy, hogy minden koroszt lyt megmozgatna ezen az esem nyen. P rhuzamosan megszervezend programokon h vn egybe az asszonytestv reket, presbitereket, k rustagokat, ifjakat s gyermekeket. Ki ll t s megnyit val utazn nak vissza az id ben, eml km avat ssal zenn nek a j v nek. A felvonul s nem nmaga-mutat s lenne, – b r nem lenne elvetend az az rv sem, hogy megmutass k: m g vannak, s lesznek; – hanem annak az evang liumi parancsnak engedelmeskedn nek, melyben J zus Krisztus ezt mondja: “Asgy t nd k lj k a ti vil goss gotok az emberek el tt, hogy l ss k a ti j tetteiteket, s dics ts k a ti mennyei Aty tokat.” (Mt 5,16) P l apostollal egy tt pedig zenn k: “Mert nem sz gyellem az evang liumot, hiszen Isten ereje az minden h v dv ss g re.” (R ma 1,16)

El est – Szatm rn meti – 2017. szeptember 1.

Id pont Program megnevez se s helysz n
18 ra Ki ll t s megnyit – Szatm rn meti Reform tus Gimn zium d szterme
20 ra Sz nh zi el ad s – Szatm rn meti szaki Sz nh z

Szatm rn meti – 2017. szeptember 2.

Id pont Program megnevez se s helysz n
10 ra SZIKE istentisztelet

Szatm rn meti-Szigetlanka

K rustal lkoz

Szatm rn meti-N meti templom

N sz vets gi konferencia

Szatm rn meti-L ncos templom

Presbiteri konferencia

K lvin J nos Reform tus Imah z

Gyerekprogramok

Szatm rn meti Reform tus

Gimn zium

12 ra Eb dsz net a k l nb z helysz neken, majd a p rhuzamos programok folytat sa
13,30 Felvonul s a szigetlankai templomt l a n meti templomig, s onnan a K lvin J nos t rig
14 ra Reform ci s Eml km avat sa a K lvin J nos t ren
14,30 Z szl s felvonul s az Asjk zpontig, hogy “l ss k a ti vil goss gotokat!”

15 ra

csak R la sz l – Szabadt ri istentisztelet az Asjk zpontban (G d r)

  • K sz nt sek
  • Cs ry Istv n p sp k igehirdet se
  • Kir ly Lajos esperes gend z sa
  • Asrvacsora
  • M sz ros J nos Elek koncertje
  • Technikai sz net – Opcion lis programok
  • A Bolyki Brothers koncertje
  • ld s

Vélemény, hozzászólás?