Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egyházmegyei zenei előadó jelentése – 2017.

Egyházmegyei zenei előadó jelentése – 2017.

A gyülekezeti beszámolók alapján a következő statisztikai adatokkal rendelkezünk:

Az Egyázmegye 45 Gyülekezetében:

                            26-ban van valamilyen formában kántori szolgálat:

                             6-ban lelkipásztor végzi

                              2-ben felsőfokú végzettséggel

                              3-ban középfokú vézettséggel

                            15-ben alapfokú végzettséggel

14 Gyülekezetben működik Énekkar.         11 vegyeskar

                                                                         1 férfikar

                                                                       1 női kar

                                                                         1 gyermek/ifjúsági zenekar

Az Egyházmegye folyamatos zenei tevékenysége, szolgálata a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztor kórusához és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusához kötődik. E kórusok kronológikus szolgálatait olvashatjuk alábbiakban:

2017 Január 22.          Budapest. Magyar Kultúra napja. A 2016-os Gálán kapott felkérésnek, meghívásnak tesz eleget a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa. A népes meghívottakat elkísérte Szatmár megye és Szatmárnémeti város hivatalos magasszintű küldöttsége képviselvén a régiót. Itt tüntették ki a kórusok alapítóját és karnagyát Higyed Gyöngyit a Magyar Kultúra Lovagja címmel.

Február:                      A Reformáció jubileumi éve kapcsán a Szatmári Református Gimnázium adott otthont egy magyarországi vándorkiállításnak, amelynek kulturális-zenei megnyitóját a Gyermekkórus szolgáltatta.

Március:                     Nemzeti ünnepünk műsora közreműködője.

Április:                       „Örvendj egész föld az Istennek” címszó alatt, zsoltáros találkozó a Református Gimnáziumban. A megye iskoláinak diáksága énekes találkozója. Szenci Molnár Albertről, Zsoltárfordításairól tartott vetítéses bemutatót Higyed Gyöngyi tanárnő.

Május:                        Aranyosapáti. Károli Gáspár és Kálvin János kopjafáinak ünnepi avatója a VII. Magyar Világtalálkozó és Reformáció jubileumi évének régiós találkozóján, ahol mindkét kórus liturgikus szolgálatban és ünnepi műsorral is részt vett.

Június:                        „Őrízd a várat”  Nagyvárad, Egyházkerületi Központi rendezvény. A Reformáció 500 jubileumi év kapcsán a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa az Egyházkerület Gimnáziumainak gyermek és ifjúsági kórusaival karöltve zsoltárokkal, dícséretekkel szolgált. Az egyesített kórusokat Higyed Gyöngyi karnagy vezette.

                                    „Őszirózsa” népdaléneklő verseny házigazdája volt a Református Gimnázium, ahol a Gyermekkórus szolgált és a kórusban éneklő diákok közül a versenyen kiváló eredményt értek el többen is.

                                    „Egyházmegyei Kórustalálkozó.”  A Láncos-templom meghívására, annak Jubileumi ünneptervébe illően a Reformáció 500 jegyében hatodik alkalommal került sor az egyházmegyei zenei előadó szervezésében a találkozóra.  Az eddigi helyszínek sorrendben: Mikola, Szatmár-Németi, Sárközújlak, Vetés, Szatmárhegy, Szatmár Láncos-templom. Köszönet az eddigi Gyülekezeteknek. 2018-ban Józsefháza a befogadó Gyülekezet. Köszönjük a szervező gyülekezeteknek és lelkipásztorainak a vendégszeretetet. Köszönjük az Egyházmegye mindenkori támogatását.

                                    A Láncos-templomi találkozón a következő kórusok voltak jelen:

                                    Szatmár-Németi, kórusvezető:Nevezi-Dobosi Csilla,

                                    Apa                                          : Badar Andrea

                                    Mikola                                     : Gerő Anikó

                                    Vetés                                       : Papp-Szováti Imelda

                                    Vetés  szépkorúak kórusa      : Papp- Szováti Imelda

                                    Patóháza                                  : Tolnai Zelma

                                    Szatmárhegy                           : Kovács József lp.

                                    Szatmár-Láncos                      : Orosz Márta

                                    Szárazberek                             : Ilonczai Zsombor lp.

                                    Eme. Lelkipásztor kórus         : Higyed Gyöngyi

                                    Az Egyházmegyei Kórustalálkozó, különböző helyszínei, rangos gyülekezeti és egyházmegyei ünneppé lettek.

Szeptember:               Városi Reformáció 500. Gyülekezeteink aktív kórusai, kántorai, lelkipásztorai, a Gimnázium diáksága lelkes énekléssel volt jelen a nagyszabású rendezvényen.

                                    Ugyanekkor egy küldöttség Érd-város központi reformációs rendezvényen      volt jelen.

                                    Országos tanévnyitó istentisztelet. A Gimnázium Gyermekkórusa szolgált.

Október:                     Projektrészvétel. Országos mozgalomba hívták meg a Gyermekkórust, „Egy iskola sem maradhat kórus nélkül” címmel. Társszervező a bukaresti -Madrigal- kórus. Helyszín: Aranyosmeggyes, ahol neves zenetudósok és karnagyok tartottak előadást  és profi énekesekkel egy színpadon szerepelhetett a Gyermekkórus is. a Gyermekkórus éneklési szintjét külön kiemelték a szakemberek. E találkozónak folytatását ígérték.

                                    Rozsnyó. A Lelkipásztor kórus őszi koncertturnéja fő állomása.

                                    „Őszirózsa” népdaléneklő verseny országos döntőjén Újszentes/Temesvár vett részt a Gimnázium több diákja. Felkészítő tanáruk Higyed Gyöngyi.

                                    „Hajnal akar lenni”  népdaléneklő verseny megyei szakasza. Társszervező és zsüri tag: Higyed Gyöngyi. Gyülekezeteink, Gimnáziumunk több gyermeke, diákja is részt vett.

                                    Egyházkerületi Kórustalálkozó Koltón. Az Egyházmegyét, Mikola Református Gyülekezete vegyeskara és az egyesített Lelkipásztor és Gyermekkórus képviselte.

November:                 „Hajnal akar lenni” kárpátmedencei népdaléneklő verseny döntője. Szervezőbizottságban vettem részt és diákokat készítettem föl a versenyre ahol többen minősítéseket értek el.

December:                  10. Jubileumi koncert . Az Egyházmegye Lelkipásztor kórusa és a Gimnázium Gyermekkórusa közös jubileumi koncertje, filharmónikusokkal karöltve a Római Katolikus Székesegyházban.

Hálás vagyok az eltelt 10 évért. Köszönöm a munkatársakat akikkel együtt szolgálhattam és ápolhattuk zenei anyanyelvünket, kultúránkat. Továbbra is szívügyem a református identitás megőrzése, fontosságának fel-felmutatása. Köszönöm mindazoknak akik ezt az identitást a gyülekezetekben ápolják, őrzik, gyakorolják. Külön köszönöm azoknak akik megosztották velem zenei örömeiket, gondjaikat. Hálát adok azokért is akikről csak a sajtó útján értesültem, hogy zenei téren mit tevékenykedtek.

Élet és hivatásmottóm továbbra is változatlan:                    „ Énekeljetek és élni fogtok !”

A Gyülekezeti Jelentésekből egyházi és világi hírforrásokból több színvonalas eseményre tekinthetünk vissza:

            Batiz:                          A régi orgona helyreállítása.

            Szatmár-Németi:        Orgonakoncertek, a budapesti „Kodály Zoltán” férfikar

                                    fellépése.

            Pettyén:                       Mészáros János Elek koncertje, „Carmina renascecia” koncert                             élőzenés szeretetvendégség

            Szatmár-Szigetlanka: Ifjúsági zenei koncertek

            Lázári:                         Mészáros János Elek koncertje

            Szárazberek:               X. Bocskai István kulturális napok

            Mikola:                        Családi nap, kulturális fesztivál

            Szatmár-Kültelek        Filharmónikusok kiskoncertjei, népdalénekesek közreműködése

Isten áldja meg a szolgálattevőket !

Kérem jelentésem szíves elfogadását .

                                                                                    Higyed Gyöngyi

Szatmárnémeti, 2018. március 10.                                 egyházmegyei zenei előadó

Szóljon hozzá