Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Diakónia vasárnapja Erdődön

Diakónia vasárnapja Erdődön

Diakónia vasárnapján az erdődi refornátus gyülekezet istentiszteleten jelenlevő tagjai igehirdetést és előadást is hallgattak lelkipásztoruktól. Új igehirdetéssorozat indult Bibliai arcképek címmel, majd a diakóniáról hallhattak előadást.

Vasárnap 11 órától az erdődi református templomban Kaszaniczki Csongor helyi lelkipásztor a Lukács evangéliuma 22. részének 54-től 62-ig terjedő versei alapján prédikált: Péter megtagadja Jézust. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva: Asszony, nem ismerem őt! Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta: Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt: Ember, nem vagyok! Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki ütött meg téged? Prófétáld meg! És sok más szidalmat is szórtak rá.”

Az igehirdető prédikációjában elmondta: Az évszázadok folyamán sok festőt megihletett a Szentírás. Sokakat ragadtak meg azok a történetek, amelyek a Bibliában szerepelnek: magyar vonatkozásban Munkácsy Mihály, külföldi vonatkozásban Rembrandt és a többiek. Ha a Szentírás történeteit olvassuk, akkor az ember előtt szinte megelevenedik az ott szereplő személy. Innen ered a bibliai sorozatnak is a címe: bibliai arcképek. Az első személy, akinek a jellemvonását az erdődiek végig tekinthették, az Péter. Péter portréja tulajdonképpen a megingott kőszikla, amely azonban visszatudta nyerni az egyensúlyát. Így van ez a mi életünkben is, s olykor mi is megingunk és észrevesszük kettős életünket, s bizony rájövünk, hogy ez bizony nem jó irányba vezet. Jézus ma figyelmeztet és ráébreszt dolgokra s bűnbánatra int. Vajon tudunk-e igazán bűnbánatot tartani, s engedni, hogy a kegyelem átjárja testünket, lelkünket, S végre felismerjük, hogy Úr nélkül nem lehet élni.

A lelkipásztor az igehirdetés után a diakóniai szolgálatról, annak lehetőségeiről tartott előadást a gyülekezetnek. A közösségi szolgálat szervezett keretek között végzett egyéni vagy csoportos, segítő tevékenység, amely a helyi közösség fejlődését szolgálja. Diakónia vasárnapján aktuális volt ez a téma, melyről érdeklődően és odafigyelően hallgatott a gyülekezet.

Szóljon hozzá