Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Csinta Samu: Arisztokrat k honfoglal sa – k nyvbemutat

Csinta Samu: Arisztokrat k honfoglal sa – k nyvbemutat

Csinta Samu js g r , a Kr nika s az Erd lyi Napl kor bbi f szerkeszt j nek leg jabb k tet t mutatt k be p nteken Szatm rn metiben a N meti reform tus templom gy lekezeti term ben. A szerz Erd ly jranemes t i c m sorozat nak Arisztokrat k honfoglal sa c m m sodik k tet vel ismerkedhettek az rdekl d k.

A sorozat els , nagy siker k tete hat olyan erd lyi nemesi fam li r l (Apor, Bethlen, Haller, K lnoky, Mikes, Teleki) sz l, akik visszaszerezt k birtokaik egy r sz t, s itthon k v nnak boldogulni a j v ben. A m sodik r szben jabb n gy f nemesi csal d – a Kem ny, a B nffy, a Cs vossy s a Barcsay – sorsa s perspekt v i k n lnak rdekfesz t olvasm nyt. A telth zas rendezv ny bevezet jek nt a szervez Erd lyi Magyar Nemzeti Tan cs szatm ri eln ke, Cs k si-Budah zi Attila osztotta meg a t m val kapcsolatos gondolatait a r sztvev kkel, majd Csina Samu tartott izglmas el ad st a sorozat megsz let s nek k r lm nyir l.

A szerz arr l is besz lt, mik nt siker lt a hazatelep lt arisztokrata csal dok bizalm t elnyernie, ugyanis – mint kider lt – ez nem bizonyult minden esetben egyszer nek. Kifejtette azt is, hogy megl t sa szerint a hagyom nyok, els sorban a csal di k tel kek pol sa ad tart st a f nemesi lesz rmazottaknak a mai napig, s hangot adott abb li rem ny nek, hogy az “arisztokrata honfoglal k” miut n ism t megszil rd tj k poz ci ikat, akt vabban bekapcsol dnak majd az erd lyi k z letbe. A szerz besz lget t rsa Kov cs Jen , Nagyk roly polg rmestere volt, aki els sorban a t rt nelmi Szatm r megy t hajdan ir ny t K rolyi-gr fokhoz f z d viszony r l besz lt, megosztva kellemes tapasztatait, melyeket a f ri csal d lesz rmazottaival val besz lget sei, egy ttm k d se sor n szerzett. A nagyk rolyi K rolyi-kast ly egyike azon szerencs s sors ingatlanoknak, melyeket siker lt – els sorban EU-s finansz roz s r v n – fel j tani. Ennek egyik felt tele volt, hogy a kast ly nkorm nyzati tulajdonban maradt. A bemutat n a r gi kast lyok, k ri k jogviszonyainak rendez se k r li probl m kon t l a fel j t ssal j r gondokr l is sz esett. Ennek kapcs n elhangzott, hogy a mag nk zben lev ingatlanok tulajdonosai csak ritka esetben rendelkeznek a munk latok finansz roz s hoz sz ks ges anyagi forr sokkal, ez rt a fel j t s s az llagmeg rz s egyik m dja az lehet, ha az r k s k nkorm nyzatokkal vagy k zint zm nyekkel egy ttm k dve, az p letet r szben k zc lokra felaj nlva pr b lkoznak a kivitelez ssel. A bemutat t, majd a k z ns g r sz r l rkezett sz mos k rd s megv laszol s t k vet en a szerz dedik lta a sorozat mindk t k tet t.

Egy hozzászólás

Szóljon hozzá