Kezdőlap / Ifi / Csillagpont – megh v
[*~ alt *]

Csillagpont – megh v

MAGYARORSZ GI REFORM TUS EGYH Z
ZSINAT NAK ELN KS GE
i�?: 1440 Budapest, 70. Pf.: 5
e-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu
i�?: 460 07 12, Fax: 460 07 15
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Nagytisztelet Lelkip sztor Asr / Asszony!
Az elm lt id szakban sz mos f rumon s csatorn n h vogattuk gy lekezeteink ifj s g t a
Csillagpontra, a K rp t-medence magyar reform tuss g nak legnagyobb ifj s gi rendezv ny re. A
reform ci kezdet nek 500. s a Magyar Reform tus Egyh z sz let s nek 450. vfordul ja v ben az
ifj s gi tal lkoz nak j lius 25-29. k z tt a Debreceni Egyetem B sz rm nyi ti Campusa ad otthont
(4032 Debrecen, B sz rm nyi t 138.).
A Csillagpont j lius 29- n, szombaton 10 r t l szabadt ri rvacsor s istentisztelettel z rul, melyre a
gy lekezet eg sz k z ss g t, minden gener ci tagj t v rjuk szeretettel.
K rj k, hordozz k im ds gban a Csillagpont szervez s t s megval sul s t, hogy min l t bbekhez el
tudjon jutni J zus Krisztus evang liuma, s hit kben, elk telezetts g kben meger s dve tudjanak
r szt venni gy lekezeteink let ben.
Egy ttal tov bbra is tisztelettel s szeretettel v rjuk gy lekezeteink fialtjainak s ifj s gi csoportjainak
jelentkez s t, k rve Lelkip sztor Testv r nk seg ts g t abban is, hogy min l t bben vehessenek r szt
a tal lkoz n.
B vebb inform ci s a jelentkez ssel kapcsolatos t j koztat s a csillag.reformatus.hu honlapon
tal lhat , illetve a csillagpont@reformatus.hu e-mail c men k rhet .
let re s szolg lat ra Urunk gazdag ld s t k v nva,

Budapest, 2017. j lius 21.
testv ri k sz nt ssel:
Dr. Husz r P l
f gondnok
az MRE Zsinat nak vil gi eln ke
Dr. Szab Istv n
p sp k
az MRE Zsinat nak lelk szi eln ke

Szóljon hozzá