Kezdőlap / Ifi / Csillagpont – meghívó

Csillagpont – meghívó

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
ZSINATÁNAK ELNÖKSÉGE
: 1440 Budapest, 70. Pf.: 5
e-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu
: 460 07 12, Fax: 460 07 15
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr / Asszony!
Az elmúlt időszakban számos fórumon és csatornán hívogattuk gyülekezeteink ifjúságát a
Csillagpontra, a Kárpát-medence magyar reformátusságának legnagyobb ifjúsági rendezvényére. A
reformáció kezdetének 500. és a Magyar Református Egyház születésének 450. évfordulója évében az
ifjúsági találkozónak július 25–29. között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusa ad otthont
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.).
A Csillagpont július 29-én, szombaton 10 órától szabadtéri úrvacsorás istentisztelettel zárul, melyre a
gyülekezet egész közösségét, minden generáció tagját várjuk szeretettel.
Kérjük, hordozzák imádságban a Csillagpont szervezését és megvalósulását, hogy minél többekhez el
tudjon jutni Jézus Krisztus evangéliuma, és hitükben, elkötelezettségükben megerősödve tudjanak
részt venni gyülekezeteink életében.
Egyúttal továbbra is tisztelettel és szeretettel várjuk gyülekezeteink fialtjainak és ifjúsági csoportjainak
jelentkezését, kérve Lelkipásztor Testvérünk segítségét abban is, hogy minél többen vehessenek részt
a találkozón.
Bővebb információ és a jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás a csillag.reformatus.hu honlapon
található, illetve a csillagpont@reformatus.hu e-mail címen kérhető.
Életére és szolgálatára Urunk gazdag áldását kívánva,

Budapest, 2017. július 21.
testvéri köszöntéssel:
Dr. Huszár Pál
főgondnok
az MRE Zsinatának világi elnöke
Dr. Szabó István
püspök
az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Szóljon hozzá