Kezdőlap / imahét 2016 / Csak ki ne l gozz k a misszion riusok hit t! – Imaheti alkalmon Szil gyszegen
[*~ alt *]

Csak ki ne l gozz k a misszion riusok hit t! – Imaheti alkalmon Szil gyszegen

Imahetek id szak ban egy lelk sz m r term szetesnek veszi, s szivesen fogadja, hogy t bb gy lekezetekbe is megh vj k imaheti szolg latot teljes teni. J tanulni egym st l, l tni j dolgokat, tapasztalatokat gy jteni. Fiatal lelk szk nt n is t gra ny lt szemekkel, kihegyezett f lekkel indulok el ilyen alkalmakra.

Szil gyszeg reform tus egyh zk zs g r l m r sokat hallottam. Sipos Andr s lelkip sztor a facebookon m r r g ta ismer s m, de m s forr sokon kereszt l is j h rek j ttek a T vish t kicsiny, m sf lsz z lelkes gy lekezet lelkip sztor r l. Az isz kos-ment misszi t a Bonus Pastor Alap tv ny profin s lelkesen v gzi, de Sipos Andr s is elsz ntan szorgoskodik ezen a ter leten.

egy bejegyz sben gy vall err l: “Amikor eld lt, hogy hi ba keresg lem azt a kast lyt s r k s t, amelyikben berendezni lehetne a szilagys gi isz kos-ment k zpontot, akkor elhat roztuk, hogy a mi kis gy lekezeti lehet s geink k z tt fel fogjuk p teni. Akkor gy k pzeltem, hogy a templom mellett k ne legyen. De akkor azt mondta egy budapesti bar tunk, hogy ne legyen egy udvaron a lelk szi lak ssal, gyerekeinkkel, templomocsk nkkal s a gy lekezeti kispolg rs ggal, mert nem lenne j , hiszen a r szegesek sokf le eg szs g gyi probl m kkal s lelkileg is fert z dtek. Azt n a kert v g ben p tett k fel a k zpontot. De k zben a par ki nkra befogadunk, befogadtunk sok mindenkit m r. Voltak, akik megszabadultak nyomor s gaikb l. M s falvakb l is j ttek hozz nk. A visszaes k k z l m r hat is meghalt. Az j eletet el se kezd k pedig meg azt is lehazudj k, hogy egy ltal n valaha is elj ttek volna hozz nk seg ts get k rni. s ezen ut bbiaknak a sz zal ka a legnagyobb. gy azt n sszegy l egy csom h laad s mell egy nagy csom k nny is. Pr b ljuk lelkigondozni az alkoholista agresszorok ldozatait. N ha gy felgy l az ut lat bennem az ilyen f rfiak ellen, akiknek az ldozatai n ha m g menthetetlenebbek, hogy magamat is sz gyellem, hogy f rfinak sz lettem… J l fog az im ds g, hogy ki ne l gozz k az ilyen gyal zatoknak a t rt n sei a misszion riusok hit t. A mienket se.”

A lelkip sztor szavaiban ott van a csal dotts g, mint mindenkiben, aki gy rzi: nem becs lik a munk j t. A szolg lati vei v g hez k zeledve, Isten thelyezi ebb l a gy lekezetb l egy m sik szolg lati ter letre, Arad-Mos c reform tus gy lekezet be. s ott marad a fel j tott templom, par kia, s r ad sul a vadonat j isz kos-ment k zpontot. S mindez az rt, mert az emberek nem tudj k megbecs lni az rt k v gzett munk t. Igaz az a r gi mond s: t gy j t, s ut na k rj is bocs natot rte!

Egy bk nt lelket felt lt imaheti alkalmon vehettem r szt itt, de most nem az volt a fontos, hogy n mit mondtam, hanem az, amit l ttam a t vish zi dombok k z tt. S kicsit el is keseredtem, de r j ttem: nek nk nem az emberek megbecs l s t kell v rnunk, hanem az Isten jutalm t. Azt pedig minden bizonnyal megadja!

De, emberek! Magyarok! Milyen kevesen kell legy nk ahhoz, hogy szrevegy k, becs lj k egym st?! Seg ts nk, hogy ne l gozz k ki a misszion riusok hit t!

A Sipos Andr ssal k sz lt interj t a Harangsz R di 220. ad s ban hallhatjuk.

Szóljon hozzá