Kezdőlap / Refi / C l, ami t lmutat nmagunkon – Imah napok a Refiben
[*~ alt *]

C l, ami t lmutat nmagunkon – Imah napok a Refiben

A Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumban az iskolai programok mellett term szetes az, hogy hetente istentiszteleti k z ss gben vannak egym ssal tan rok s di kok. T bb sz z fiatal egy tt figyel Isten szav ra. gy van ez az imahetek id szak ban is, amikor Ilonczai Zsombor iskolalelk sz vend g-igehirdet ket h v a szolg latra.

M rciusig minden szerd n m s lelk sz hirdeti Isten szav t. Ma, szerd n d lel tt 9 r t l G ti Tibor Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g seg dlelk sze hirdetett Ig t: “Ha az rt van Krisztusban vigasztal s, ha van szeretetteljes b tor t s, ha van L lekben val k z ss g, ha van irgalom s k ny r letess g, teljes ts tek be az n r m met, hogy egyet rtetek, egyazon szeretetben ugyanarra t rekedtek, semmit sem cselekedve verseng sb l, sem hi baval dics s gb l, hanem al zatosan egym st k l nbnek tartva magatokn l. Ne keresse senki a maga haszn t, hanem mindenki legyen tekintettel a m sikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus J zusban is volt, aki, amikor Isten form j ban volt, nem tekintette zs km nynak azt, hogy Istennel egyenl , hanem nmag t meg res tette, szolgai form t vett fel, s hasonl lett az emberekhez. s amikor emberi form ban volt, megal zta mag t, engedelmes volt hal lig, m gpedig a kereszthal l ig. Ez rt Isten is felmagasztalta t, s olyan nevet aj nd kozott neki, amely minden n v f l tt val , hogy J zus nev re minden t rd meghajoljon, mennyeiek , f ldiek s a f ld alattiak , s minden nyelv vallja, hogy J zus Krisztus Asr az Atya Isten dics s g re.” (Fil 2,1-11) Lemondunk-e az nr l a k z ss g rdek ben? Megtal lhat ak benn nk a krisztusi rt kek, amelyek a felolvasott Krisztus-himnuszban tal lhat ak? – tette fel a k rd st az igehirdet . Szeretettel, s nfel ldoz ssal szolg lhatunk mi is a k z ss geinkben. P l t lmutat nmag n, s Krisztusra mutat, mert a mi p ldak p nk. Az szint n boldog embert olyan c lok vez rlik, amelyek t lmutatnak nmag n. Mi is v llalhatunk ezek rt a c lok rt terheket, s tudhatjuk, hogy ppen a megpr b ltat sok seg ts g vel juthatunk el re.

Ilonczai Zsombor iskolalelk sz szeretettel megk sz nte volt tan tv ny nak a szolg lat t s felid zte vele kapcsolatos lm nyeit. A tov bbi imaalkalmakon Kala No mi (Szatm rn meti-L ncos), Tolnai J nos (Pat h za), Kiss Szabolcs (Apa), Kov cs S ndor esperes (Egri), Elek Arnold (Halmi), Simon Attila (Szatm rudvari) s Varga Botond (Kisb bony) fog pr dik lni. ld st az alkalmakra!

Szóljon hozzá