Kezdőlap / Református hírek (oldal 2)

Református hírek

Pünkösdi körlevél – Generális Konvent

„…add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29) Szeretett Testvéreink, Krisztus Jézusban! A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után. A beteg meggyógyítása miatt ...

Olvassa tovább »

Tudnivaló Váradról és a holnapi Egységnapról!

“Az Ő nyomdokait kövessétek” (1Péter 2,21) Szeretett Testvérek! A Református Egységnap közös ünnepségének helyszínén vagyunk imádkozó közösségben. A Királyhágómelléki Egyházkerület Nagyváradra, az ősi várba hívta vendégeit a világ minden részéről. A Részeken, azaz Partiumban, Bánságban, Máramarosban és Szilágyságban élnek a ...

Olvassa tovább »

Mutassuk meg közös hitbéli erőnket! – Május 20, Nagyvárad!!!

Május 20-án imádkozzunk egységünkért együtt Nagyváradon! – kérte a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a szatmáriaktól is. A sajtótájékoztatón a püspökön kívül jelen volt helyettese: Forró László egyházkerületi főjegyző és három esperes: Tolnay ...

Olvassa tovább »

Nyolcadik TEPSI-kupa Nyárádszeredán

Lelkes szervezőcsapatnak köszönhetően immáron nyolcadik alkalommal szervezték meg a TEPSI-Kupát (Testileg Eltunyult Papok Sport Imitációja) Nyárádszeredán. A Maros megyei színtiszta magyar városkában a legjobb tudásuk szerint fociztak ugyan a református lelkipásztorok, de a lényeg mégis a találkozáson, a közösségen volt, ...

Olvassa tovább »

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Feltámadott!” (Lukács 24,34) Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is ...

Olvassa tovább »

Angol pászmák – Csűry István püspök Angliában

Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8-12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét.             A látogatás rendjén Csűry István püspök több előadást tartott egyházunk szolgálatáról, és királyhágómelléki testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépítésére ösztönözte a ...

Olvassa tovább »

Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ

Forrás: kiralyhagomellek.ro A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és erőnket. 2017. május 20-án, a Nagyváradi Várban, a náhumi – „Őrizd a ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL NŐSZÖVETSÉGI PROGRAMJA

Kárpát-medencei Református Egység-fesztivál a Nagyváradi Várban, 2017. május 2o.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének programja „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsoltár 46,2) 13.30 Kórusművek: A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Ének-szakának   diákjai előadásában 14.00  –  Nőszövetségi konferencia megnyitója:     ...

Olvassa tovább »

Őrizd a várat!

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro Nagyszabású ünnepséget szerveznek Nagyváradon a Református Egység Napja alkalmából május 20-án. Kiváló alkalom lesz ez arra is, hogy a kárpát-medencei magyar reformátusság egy közös rendezvényen emlékezzen a reformáció ötszázadik évfordulójára. A program ünnepi istentisztelettel veszi majd kezdetét, melyen a ...

Olvassa tovább »

Református médiások Mályiban

A Kárpát-medencei református média képviselőinek találkozójára került sor a Mályiban, pontosabban a Mályi tó mellett található Mécses Központban 2017. március 21-én és 22-én. A Kárpát-medencei Református Rádiótanács is összeült megbeszélni aktuális problémáit, majd délután Vessétek ki a hálót, vessétek be ...

Olvassa tovább »

Megújult a Romániai Református Egyház Zsinata

Forrás: reformatus.ro Új tagokkal kiegészülve folytatja munkáját a Romániai Református Egyház Zsinata, amely február 22-én ülésezett Kolozsváron. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2016. október 21-én tartottak tisztújító közgyűlést, amelyen az egyházkerületi tisztségviselők mellett a zsinati tagokat is megválasztották. Kató Béla erdélyi püspök ...

Olvassa tovább »

Szociális munka szak indul Sárospatakon

Egyik olvasónk kérésére ajánljuk a következő hirdetés: Szociális munkáról általánosan Számtalan szomorú sorsot látunk magunk körül. Mindannyiunkat megérint, amikor nap mint nap kilátástalan helyzetben küszködő emberekkel találkozunk. Látjuk a kiszolgáltatottságot, a tehetetlenséget, szívesen segítenénk, de nem tudjuk, hogyan. Ha elhivatottságot érzel ...

Olvassa tovább »

Egyházmegyei sajtóreferensek találkoztak

Wagner Erik sajtóügyi előadó tanácsos meghívására érkeztek Nagyváradra a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez egyházmegyéinek sajtóreferensei. A tanácskozáson a nagybányai egyházmegyét Ecsedi Árpád, a nagykárolyit Sebestyén Elek Előd, az érmellékit Oroszi Kálmán, a biharit Visky István, a szilágysomlyóit Szőnyi Levente, a zilahit ...

Olvassa tovább »