Kezdőlap / Imahét 2015 (oldal 3)

Imahét 2015

Imah t Pat h z n

Szeretettel h vnak mindenkit a Pat h zai Reform tus Egyh zk zs gben szervezend imah t alkalmaira, melyeket 2015. febru r 22 s m rcius 1.-e k z tt fogunk tartanak. A h t mott ja: Adj innom! Isten ...

Olvassa tovább »

kumenikus imah t Egriben

Egriben ezen a h ten tartj k az kumenikus imahetet. Kov cs S ndor esperes honlapunknak elmondta, hogy h tf n, azaz ma a helyi g r g katolikus templomban pr dik l Kozs n Istv n mikolai g r ...

Olvassa tovább »

Imah t Amacon

Az amaci reform tus gy lekezetben 2015. febru r 8. s 15. k z tt tartj k meg az imahetet. A nyit istentisztelet vas rnap du. 16 r kor kezd dik, melyen Kereszt ri S ndor Zsolt, hiripi reform tus ...

Olvassa tovább »

Imanapok Szatm rhegyen

A 2015- s imah t alkalm b l Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs gben a k vetkez lelkip sztorok teljes tenek igehirdet i szolg latot: Janu r 15. Tukacs J zsef Nagyk roly-Belv ros (Nagyk rolyi Egyh zmegye) ...

Olvassa tovább »

Imah t L z riban

M t l, azaz 2015 febru r 2- n h tf t l kezd dik L z riban az idei esztend imahete. Term szetesen ism t vend glelkip sztorok szolg lataival t rt nik est nk nt 18 rai kezdettel ...

Olvassa tovább »

Apai imah t – 2015

Az apai reform tus gy lekezet presbit riuma szeretettel megh vja nt a 2015- s imaheti alkalmainkra, melyek a k vetkez d tumokon s id pontokban lesznek megtartva. febru r 1 vas rnap 19:00 Orb n Istv n D niel ...

Olvassa tovább »

Imah t Ombodon

Az egyetemes imahetet janu r 25 s febru r 1 k z tt szervezik meg Ombodon. Az istentiszteleti alkalmak 18 r t l kezd dnek. Igehirdet lelkip sztorok az imah ten: Tegnap, azaz vas rnap Jobb Domokos helyi lelkip sztor ...

Olvassa tovább »