Kezdőlap / Imahét 2015 / Imaheti alkalom Nagy- s Kispelesk n

Imaheti alkalom Nagy- s Kispelesk n

Jobb Domokos, omb di lelkip sztor ltal sz lt Istennek szent Ig je Nagy s Kispelesk n. Mindk t gy lekezet el tt az egys g fontoss g r l sz lt, de m s m s Ige alapj n.

Az 1M z. 29,1-14 volt az alapige Nagypelesk n. J k br l sz l ez a szakasz, s azt rja le, hogy J k b tal lkozik L b n le ny val R hellel s megitatja a nagyb tyja juhait. J k b menek l, mert zsauval sszet z sbe ker l, becsapja t, meg apj t is s megszerzi mag nak az els sz l tts gi jogot. Elindul otthonr l, hogy let t mentse. Gyakran mi magunk is gy menek l nk egy egy szem ly el l, egy let rz st l, s k zben form l az Asr, s ahogy J k b a sz m ra idegen f ld n t bb vig lakik s szolg l, j haz ra s otthonra lel. S t az az ember aki csal, azt v lasztja ki az Asr, meg ldja s ltala fog “megsz letni” Izrael n pe.

Am g ott van a k tn l sz ba elegyedik az ott l v p sztorokkal. A Szent r s m s helyeken arr l sz l, hogy a kutak v z rt a p sztorok sokszor civakodtak: ki itasson el sz r? Itt meg azt olvassuk, hogy b k sen egy tt voltak, s besz lgettek egym ssal. Azt v rt k, hogy minden p sztor egybegy lj n s elhenger ts k a k t sz j r l a k vet. Sz p az, hogy egyet rt sben egy tt voltak, de ezek a p sztorok a m sikra v rtak, hogy valaki k z l k a k vet elmozd tsa. J tt J k b, elmozd totta a k vet s megitatta R hel juhait. Gyakran ebbe a hib ba es nk mi is, hogy egy tt vagyunk, sz pen, b k ben l nk, csak pp a m sikra v runk, hogy mozd tsunk el re valamit. Majd a m sik megteszi, n l k, n pihenek, mert ez k nyelmes. De a kereszty n ember egyik f feladata az, hogy a megkapott mennyei kincset tov bb kell adni. Nem csak besz lgetni kell r la, nem azt kell v rni, hogy majd a m sik helyett nk hinti az Ig t, hanem ebb l a munk b l nek nk is ki kell venn nk a r szt.

Kispelesk n, az anyaegyh zk zs gben lelkip sztor testv rem m r nem err l az Igeszakaszr l pr dik lt. Meglepett, de n ennek r ltem, mert k t igehirdet st hallhattam. J nos evang lium b l hallhatta a gy lekezet az Ig t 4. fejezet 5-6 versek alapj n. A k t abban az id ben egy nagyon rt kes dolog s ugyanakkor hely is volt a zsid ember sz m ra. Az emberek ott gy ltek ssze s nem a korcsm ban. Krisztus megpihen s ez id alatt rkezett meg a sam riai asszony. Mindannyian k l nb z ek vagyunk, de egy dolog m gis van, amiben ott van a k z s von s: ez pedig a b n. De van egy m sik von s is, amiben k z sek lehet nk, m gpedig a J zus ltali megv lt sban s az dv ss gben. Sam riai asszony b n s is volt, a gy l lt n pcsoporthoz is tartozott, de J zus azt akarja, hogy egyek legyenek az Asrban, a megv lt s ld s t akarja neki adni.

Tal n napjainkban nem becs lj k meg annyira a vizet. F leg a mi vid k nk arr l h res, hogy b rhova le sunk, ott v z van, ha megnyitjuk a csapot abb l folyik a v z. De ezzel p rhuzamosan azt is el kell mondjuk, hogy a lelki kutakat sem igen becs lj k meg. Nem akarjuk annak tartalm t magunkhoz venni. gy elf radhatunk, s t belef radunk az letbe. J zus is elf rad, azonban nem belef rad a szolg latba, mert Istent l val eledele van Neki.

Az asszony d li r ban rkezik a k thoz. Lelkip sztor testv r nk ezzel kapcsolatban azt a csod latos gondolatot fogalmazta meg, hogy d lben van a legnagyobb vil goss g, akkor a leger teljesebb a f ny. Ebben a f nyben pedig meg lehet f r dni, fel lehet t ltekezni. J zus azt mondja: n vagyok a vil g vil goss ga. Aki az n vil goss gommal gazdagodik, ha nincs is d l, vagy naps t s, vagy ha s t ts gben j r, akkor is vil g tani fog. Ez kell legyen mindannyiunk sz m ra a c l: hogy vil g tsunk let nkkel m sok sz m ra is.

Istennek adunk h l t ezek rt az alkalmak rt, az ld sa legyen lelkip sztor testv r nk, csal dja s gy lekezete let n.

 

Szóljon hozzá