Kezdőlap / interjú / Bizalom s hiteless g – Interj Fodor Anna M. Nagy Ott d jas vall stan rn vel
[*~ alt *]

Bizalom s hiteless g – Interj Fodor Anna M. Nagy Ott d jas vall stan rn vel

Amikor egyh zr l, gy lekezetr l besz l nk, ink bb lelkip sztorokat szoktunk k rdezni, pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy a vall stan roknak, hitoktat knak is nagy szerep k van annak alakul s ban.

Fodor Anna vall stan rn vel besz lgett nk annak aprop j n, hogy nemr giben a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let K zgy l se neki t lte meg a 2011-ben indul , vall stan roknak j r M. Nagy Ott d jat. B szk k vagyunk arra, hogy a k zgy l s h rom szatm rit is m ltatott: Pro Ecclesia d jat kapott B k ssy Erzs betet egy ni, a N meti Reform tus Egyh zk zs get gy lekezeti kateg ri ban. s me, a vall stan rok k z tt is szatm ri bizonyult a legjobbnak. ldozatos nevel i munk ja elismer sk nt kapja az M. Nagy Ott d jat venk nt egy vall stan r.

Honnan sz rmazik Fodor Anna, hogyan vezetett let tja eddig az elismer sig?

A Szil gy megyei Szil gyball n sz lettem, ott v geztem az elemi iskol t, azt n k s bb Zilahon a k z piskolai tanulm nyokat. A Kolozsv ri M p t szi Egyetem alm rn ki szak nak abszolv l sa ut n p t szk nt dolgoztam. K s bb, mint lelk szfeles g a Sulyok Istv n Reform tus Tan rk pz F iskol t is elv geztem. Fodor Elem r nyugalmazott lelkip sztor a f rjem, van egy fiam, Lehel s egy l nyom, Orsolya.

Mikor kezdte el a vall soktat st?

1993-ban, amikor f rjemmel az ombodi gy lekezetbe meg rkezt nk. Akkor kezdtem el a tan t st k t iskol ban, Ombodon s Szatm rn metiben. Ennek m r t bb mint huszonegy ve.

Gy lekezetben is oktatott?

A gy lekezeti vall soktat sban v gig r szvettem a f rjem mellett Ombodon.

Mi a k l nbs g gy lekezeti s iskolai tan t s k z tt?

A gy lekezeti tan t sban nincs id h z k tve az ember, gy t bb id ad dik a megbesz l sre, az zenet elm ly t s re. Az iskol ban megvan az az tven perc, amibe be kell s r teni mindent: tan t st, nevel st, zenetet.

Milyen tapasztalatai vannak az iskolai vall soktat sr l? Az a tapasztalatom, hogy nem veszik komolyan sem a sz l k, sem a di kok. Hogy lehet ezt kezelni?

Az n tapasztalatom az, hogy nagy lehet s g nk van a gyermeket megismerni m r kicsi kor ban. Ahogy telik az id , sz pen megny lnak, de igaz n azokat tudjuk j l kezelni, akik megkapj k otthon is a vall sos nevel st. Gondok vannak azokkal, akiket a sz l k m sk nt nevelnek, mert gy nem tudj k, hogy kire hallgassanak.

Sokminden f gg a sz l t l is. Az el z rendszerben ott voltak ment vk nt a nagymam k, akik im dkozni tan tott k az unok t. A mostani nagymam k nagy r sze viszont m r a kommunizmusban n tt fel. Most is lehet sz m tani r juk?

Most is gy van. Ahol meg van r a lehet s g, az unok kkal ilyen t ren is foglalkoznak. Sokszor hallom di kjaimat, amikor im dkozni tan tom ket, hogy k m r ezt megtanult k a nagymam t l. M g l teznek ilyen gondos nagysz l k, h la legyen a j Istennek!

Besz ltem m r, n v n lk l eml tve, olyan volt tan tv ny val, aki kifejezetten nagy r mmel eml kszik vissza a volt 4-es sz m iskol ban elt lt tt vall s r kra. Hogy lehet meghozni a kedv t a di knak egy olyan tant rgyra, amit nem k teleznek?

Szerintem el sz r is a bizalom kialak t sa sz ks ges, m gpedig gy, hogy nemcsak besz l nk, hanem cselekedetekkel is al t masztjuk azt, amit mondunk. Jakab apostol egyik zenete az, hogy a hit cselekedetek n lk l meghalt. Erre a hiteless gre p t nk. gy k nnyebb a kapcsolattart s. Szoktam a di kokkal n gyszemk zt is elbesz lgetni, f leg azokkal, akiket szomor nak l tok s sz ks g k van a lelkigondoz sra.

A vall stan r lelkigondoz is?

Szerintem nagyon fontos, hogy az legyen. Megt rt nt az, hogy leveleket rattam vel k n vtelen l, ha szem lyesen nem mert k elmondani. Nem volt egyszer belelesni egy-egy gyermek let be. Sokszor rt meglepet s-

Eml tette a jakabi Ig t. Van-e olyan bibliai id zet, amit sz vesen eml t m g?

Eddig zsai s pr f t t l a k vetkez id zet ltetett: “Akik az Asrban b znak, erej k meg jul.” Naponta tapasztalom ezt az er t, s rem lem, hogy ezut n is megadja az Isten. Az M. Nagy Ott d jon szerepel egy m sik Ige, amit gy rzem, hogy nekem zentek: “Bizz l az Asrban teljes sz vb l s ne a magad esz re t maszkodj! Minden utadon gondolj r , s egyengetni fogja sv nyedet.” (P ldabesz dek k nyve) Ezt az tegyenget st mindenk ppen megtapasztaltam eddig is.

Hogyan n z vissza a p lyafut s ra? rdemes volt?

Igen! rdemes volt. Mai napig is r mmel, szeretettel s nagy h l val v gzem ezt a munk t.

Szóljon hozzá