Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Bizalom, b lcsess g, hitvall s – szi presbiteri konferencia Szatm rhegyen
[*~ alt *]

Bizalom, b lcsess g, hitvall s – szi presbiteri konferencia Szatm rhegyen

szi konferenci t tartott a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets ge Szatm rhegyen. Ez volt a tavasszal megv lasztott j eln ks g els nagy konferenci ja, ahol a huszonhat gy lekezet k pviseltette mag t, mintegy sz zharminc r sztvev vel.

Szombaton d lel tt Szatm rhegy sz p s nagy templom ban gy ltek ssze a presbiterek, hogy Ig t halljanak s p ljenek lelkileg s szellemileg. Kov cs J zsef h zigazda lelkip sztor hirdette az Asr szav t a konferencia mott ja alapj n: “Mert akik j l szolg lnak, sz p tisztess get szereznek maguknak, s sok bizodalmat a J zus Krisztusban val hitben.” (1Tim 3,13) Az igehirdet elmondta a jelen lev presbitereknek s lelkip sztoroknak, hogy a k lcs n s bizalom, a szolg latk szs g s a hit kell jellemezze a k z s tev kenys geket. K z s munka s egy ttm k d s legyen lelk sz s presbiter k z tt, j l s f rkodva talentumokkal, hogy t bbre b zattassanak ezut n!

Kir ly Lajos esperes az Istent l kapott b lcsess get aj nlotta a gy lekezetnek, mert annak k z leti jelent s ge van, mert r breszt arra, hogy a szeg nyekkel is t r dn nk kell, s mert a k z ss get p ti. Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz besz d ben eml keztetett arra, hogy a szolg latunk tj n ne hagyjuk ki Aty nkat, h vjuk t mindig seg ts g l.

Ill s Jen a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek tavasszal megv lasztott eln ke elmondta, hogy a k z s p sztori szolg latnak az elveszett b r nyok megkeres se a c lja.

Kurta J zsef a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet f k nyvt rosa rdekes el ad st tartott a 450 ves M sodik Helv t Hitvall sr l. Miut n felv zolta annak t rt neti h tter t, keletkez s t, besz lt Bullinger Henrikr l a hitvall s szerz j r l, aki vallotta az egyetemes paps g elv t, azaz azt, hogy minden embernek joga s k teless ge az Ige hirdet se. Az el ad ugyanakkor gyakorlati k rd sekre is kit rve elmondta, hogy id szer lenne egy olyan j hitvall s l trehoz sa, ami a modern kor k rd seire is v laszt ad.

T th Andr s a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Presbiteri Sz vets g nek eln ke is jelen volt az alkalmon. arra biztatott, hogy a Szent r s legyen mindannyiunk vil goss ga s sz v tneke. N h ny gyakorlati k rd se megvitat sa ut n a Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben szeretetvend gs gre ker lt sor.

Szóljon hozzá