Kezdőlap / Gondolatok / BILLY GRAHAM HAZAT RT

BILLY GRAHAM HAZAT RT

A MIENK IS VOLT, A MIENK IS MARAD, A MAGYAR KERESZTY NS G , AKI A LET NT RENDSZERBEN HOZZ NK IS ELHOZTA AZ IGAZS GOT S A SZABADS G EVANG LIUM T – K SZ NJ K, HOGY ISMERHETT K T.
Ha egyszer azt hallod majd, Billy Graham meghalt, ne hidd el!
K ZEL EGY VSZ ZAD AZ AsR SZOLG LAT BAN – BILLY GRAHAM HAZAT RT
A haz nkban s vil gszerte ismert amerikai baptista pr dik tor, William Franklin Graham szerda reggel, 2018. febru r 21- n csal dja k r ben hazat rt Ur hoz. Sokan fogalmaznak most gy: volt a 20. sz zad nagy Krisztus-bizonys gtev je. M sok meg gy: elment, hogy m g ink bb vel nk legyen.
Az eml kez sorok r ja Dr. B kefy Lajos

Elment, hogy m g ink bb vel nk legyen

Billy Graham, ahogyan vil gszerte ismert k, ott halt meg, ahol megl tta a napvil got az els vil gh bor v g n. szak-Karolina llamban, Charlotte-ban, 1918. november 7.- n sz letett. 16 ves volt, amikor kereszty n hitre t rt. Azut n teol gi t tanult s az egyik chicag i baptista gy lekezet pr dik tora lett. Egyre t bbet szolg lt igehirdet sekkel, igemagyar zatokkal, evangeliz ci val, r mh rrel a r di ad sokban is. 1950-ben megalak totta a Billy Graham Evangeliz ci s T rsas got, amit ma fia, Franklin Graham vezet. 1957-ben New Yorkban evangeliz lt, az ta egyre ismertebb v lt haz j ban s vil gszerte.
A nemzet el im dkoz ja

Tal n senki sem hatott olyan m lyen az amerikai protestantizmusra, mint . El is nevezt k a “nemzet el im dkoz j nak”, “Amerika p sztor nak”. A vil gi m di ban pedig k nnyed n csak gy illett k t: “Isten g pfegyvere”. 1965 ta kiv teles tiszte lett s maradt, hogy az eln ki beiktat sokon mondta a “hivatali” im t. Milli k tekintett k t lelki tan csad juknak, lelkigondoz juknak. A Charlotte-ban 2007-ben megnyitott “Billy Graham K nyvt r” nnepi haszn latba v telekor h rom eln k is megjelent: G. H. W. Bush, Jimmy Carter s Bill Clinton. Clinton jegyezte meg r la: “Amikor az eln ki ov lis irod ban vagy a Feh r H zban im dkozott, azt reztem, hogy nem az eln k rt mondja az im t, hanem rtem, szem lyesen”.

 

200 milli an hallgatt k – csak a lakc mem fog megv ltozni
Hivatalos statisztik k szerint lete folyam n mintegy 200 milli embert rt el evangeliz ci j val, Krisztussal. T meg-evangeliz ci s szolg lat t 2005-ben New Yorkban fejezte be. Az ta egyre ink bb visszah z dottan lt sz l f ldj n. Ott hunyta le szem t, l t s ban s hall s ban nagy m rt kben hordozva az regs g s elm l s f tyol t. Unok ja, Will a Christian Postban gy fogalmazott: “Nagyapa egyszer ezt mondta nekem: elj n a nap, amikor azt fogod hallani, hogy Billy Graham meghalt. Ne hidd el. Azon a napon sokkal ink bb fogok lni, mint kor bban b rmikor. Csak a lakc mem fog megv ltozni“.
J zus nagy vil gcsal dja s az v egy volt

Feles ge, h s ges imat rsa, tit rsa s szolgat rsa 2007-ben ment haza minden l k tj n 64 vi h zass g ut n. t gyereket adott nekik az let Ura. Isten meg rizte t mindenfajta botr nyt l, k tes h rt l. T ved seit hamar bel tta, s akkor azokr l nyilv nosan is besz lt. A 70-es vekben p ld ul err l: Isten Orsz g t olykor sszet vesztette az amerikai j l ti llammal. lete sor n t bb, mint 100 orsz gban j rt evangeliz lni, gy n lunk is. vtizedekkel ezel tt, m s rendszerben az Igazs gr l, a Szabad t r l besz lt. Igehirdet sei t sek, szeml letesek voltak, az a m d, ahogyan pr dik lt, tvitte hallgat ira szinte rajong odaad s t, szeretet t J zus, a vil g Megv lt ja ir nt. Kiv telesen m ly s gazdag bibliaismerete mindig megh kkent , jszer l t sokkal aj nd kozta meg hallgat it. A mindennapi letb l vett p ld kkal azonnal hidat p tett, kapcsolatot teremtett hallgat ival. De a h don nem , hanem az Asr J zus Krisztus j rt. zenete ugyanolyan egyszer volt, mint Megv lt Krisztus : T rjetek meg, higgyetek az evang liumban, s nbennem. K pes volt arra, mik zben a hagyom nyos erk lcsi s bibliai rt keket v delmezte, hirdette, lte s boldogan adta ezeket tov bb, hogy senkinek, semmif le politikai vagy egy b mozgalomnak ne k telezze el mag t. Csak Krisztusnak. s az emberek, a r szorul k gy nek. Nem akart politikai evang liumot pr dik lni, hanem tiszt n csak az evang liumot.
Csak az evang liumot – mindenkinek
Solus Christus – sola Scriptura – egyed l Krisztust, egyed l a Szent r s alapj n. Tudta, hogy ez az egyetlen sz ks ges dolog. Az embereknek erre van igaz b l sz ks g k. Evang liumra – tiszta besz dre, m ly s elvehetetlen r mre. dv ss gre. Ez tette olyan vonz v szem ly t s szolg lat t. Arr l lmodozott, hogy egyszer majd meghallja Ur nak a szav t: J l vagyon, j s h szolg m, kevesen volt l h , t bbre b zlak ezut n. Menj be a te Uradnak r m be. Mik zben err l sz lt, nem felejtette el hozz tenni: nem tudom, hogy meghallom-e ezt a dr ga sz t, de nagyon-nagyon szeretn m meghallani.

Isten legyen a dics s g az rt a hatalmas magvet s rt, amit j hat vtizedes evangeliz ci s szolg lata sor n elv gezhetett. Vil gszerte ma is sz zmilli k adnak h l t az rt, hogy k zt nk j rt, s mindig Arra mutatott r , Aki nem csak vel nk j rt, hanem vel nk is marad. Aki t k veti, az ha meghal is, l. Nem, mi sem hissz k, hogy Billy Graham meghalt. Csak a lakc me v ltozott meg. Urunk, mi is Neked k sz nj k meg t. M g sok ig fogunk elgondolkozni azon, besz lgetni arr l ak r im inkban, ak r szem lyes testv ri sz val, mennyi mindent hozott T led – nek nk, magyaroknak is. Egy kicsit a mi nk is lett. Ezt is Neked k sz nj k-

Szóljon hozzá