Kezdőlap / imahét 2016 / Beszámoló Szamosdob imahetéről

Beszámoló Szamosdob imahetéről

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1Pt 2,9-10)

Az imahét egyértelmű felszólítása mindenki felé hangzik: hirdessétek az Úr hatalmas tetteit! Az elmúlt napokon hallottuk, hogy Isten hatalmas tettei által, milyen csodálatosan munkálkodott a múltban, és munkálkodik ma is azért, hogy újjá szüljön, a lelki halálból, bűnből kimentse életünket. Hogy boldog, örvendező gyermekeiként, szeretetben kiteljesedjen életünk és áldássá lehessünk: a családban, a gyülekezetben,a munkahelyen ,a társadalomban! Ez az átalakító munka a prófétálás által/igehirdetés/ kezdődik, Isten lelkének segítségül hívásával, Krisztus keresése, a vele való találkozás élménye, az Ő befogadása és az Isten igéjének, megszólító és bennünket formáló ereje által! Az Ige figyelmes hallgatóiként azt is megérthettük, hogy az igehirdetés nemcsak a lelkészek kiváltságos feladata, hanem érvényes minden keresztyén emberre. Az igehirdetés helye nemcsak a szószék, ideje nem csupán az istentisztelet órája, hanem minden alkalmat meg kell ragadni, hogy minél több ember élő hitre jusson, és Isten dicsőségére éljen. Az igehirdetéseket követően a házigazda lelkipásztor, Mészáros Mihály szólt a hívekhez, majd a szamosdobi gyerekek, fiatalok és a nőszövetség szolgáltak, énekeltek verset mondtak.

A kórusok szolgálatai után az egész gyülekezet kórussá változva énekelte esténként a 375. hallelujah éneket „Végig megáld a nagy tusát” Isten jelenlétébe időzve tapasztaltuk meg alkalomról alkalomra a kegyelem megújító erejét. Mindenért Istené legyen a dicsőség!

Mészáros Mihály,

szamosdobi lelkipásztor

Szóljon hozzá