Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Bels k palkot s a VII. Szil gyi Domokos Egyh zmegyei Szaval versenyen

Bels k palkot s a VII. Szil gyi Domokos Egyh zmegyei Szaval versenyen

tvenn gy di k vett r szt Batizon a hetedik alkalommal megszervezett Szil gyi Domokos egyh zmegyei szint szaval versenyen. t kateg ri ban hirdettek nyertest, de mindenki gy z tt, mert hangzott Isten, minden id ben rv nyes, minden koroszt lyhoz sz l , leteket ment s j tra terel szava. A rendezv ny f v dn ke Riedl Rudolf Szatm r Megye Tan cs nak aleln ke volt.

A batizi reform tus templomban, a szombat d lel tt t z rakor kezd d istentiszteleten Nagy Erika egyh zmegyei misszi i el ad , s rk z jlaki lelkip sztorn hirdette Isten ig j t a tizenk t ves J zusr l. Mi, Isten gyermekei, otthonra tal lhatunk a templomban. – mondta az igehirdet . Ezt az otthonra tal l st nem lehet csup n megszok sb l v gezni, hanem szint n, lelkesen, tudva, hogy Isten l. J zus nemcsak a templomban volt engedelmes az Aty hoz, ppen ez rt nek nk sem csak a templomban kell sz fogad nak lenni, hanem a mindennapokban is.

Kir ly Lajos egyh zmegyei f jegyz , h zigazda lelkip sztor dv zl szavaiban megk sz nte a t mogat knak s a felk sz t knek a befektetett adom nyt s munk t. Szil gyi Domokos versei m ltatva elmondta, hogy a bels k palkot s k szs g t fejlesztik ezek az m vek. Ezt a tulajdons got a TV s internetnet hat s ra szinte teljesen leb n tjuk. Kov cs S ndor esperes a napi ig vel k sz nt tt: “H l t adunk az Istennek s a mi Urunk J zus Krisztus Atyj nak, mindenkor ti rtetek k ny r gv n.” (Kol 1,3) Mures n J nos alpolg rmester is sz lt a szaval verseny fontoss g r l mondv n, ahol van kult ra, van civiliz ci s j v .

Az istentisztelet ut n az nnepl sereg tvonult Batiz Multifunkcion lis Kult rotthon ba. Kimozdult teh t az esem ny az egyh z falain k v lre, jelk pezve ezzel az ekl zsia feladat t is. Ezut n a versmond knak egy szabadon v lasztott verset kellett mondaniuk Szil gyi Domokost l. A zs ri tagjai – Szil gyi va a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium igazgat n je, B ndi Johanna sz nm v szn , Barbara Be ta pszichol gus, Dr. Vass Zolt n labororvos s Keresk nyi S ndor irodalomt rt n sz, muzeol gus – t kateg ri ban osztottak ki d jakat. Az el k sz t -, I,- II. oszt lyosokat t m r t csoportban az els helyezett R cz M t lett, Kov cs Bence m sodik s J nk Tam s s Ungv ri bel pedig a harmadik. A III. – IV. oszt lyosokn l Ilonczai Zs fia nyert, m sodik Kir ly Rebeka, Ary D vid, Lov sz Tam s s K llai Hanna a dobog harmadik fok n v gzett. A V. – VI. oszt lyosokn l m sodik d jat kapott B nyai Bianka, harmadikat pedig Boros No mi. A VII. – VIII. oszt lyosokn l Moroz Hannelore, Tasn di T mea, Szab Csenge volt a sorrend. A k z piskol sokn l Ary Dalma m g tt Katona R ka s Szab Patr cia k vetkezett.

K sz net j r annak a lelkes csapatnak is, amely vr l vre a szaval verseny m g tt ll s a lelkip sztor seg ts g re van, hogy a lelki t pl l k mellett a testiekben sem szenvedjen hi ny.

Szóljon hozzá