Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 2)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2020. július 23.

“És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam.” (2Móz 25,8) Isten mindenütt jelen van-szoktuk hangoztatni. Jézus a samáriai asszonynak mondja: ” Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” (János 4,24) Mózes korában, különösen ...

Olvassa tovább »

Jób (17)

“Vajon nem szolgasors-e az ember élete a földön, és napjai nem olyanok-e, mint a béresé? Ahogy a szolga az árnyék után vágyik, és ahogy a béres a bérét reméli, úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságos éjszakák jutottak nekem. Ha ...

Olvassa tovább »

Gyermekfoglalkozás szabadtéren, Ombodon

A Fundatia Maurer Alapítvány és az Ombodi Református Egyházközség közös programjaként gyermekfoglalkozásra került sor az ombodi templom és gyülekezeti ház udvarán. – tudtuk meg Maurer Róbert szervezőtől.   Július 15-én, szerdán Ombod adott otthont a gyermekfoglalkozásnak. A játékteràpiás programok mellett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 21.

“Hazug hírt ne terjessz! Ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette! Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vallj peres ügyben a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot. A nincstelennek se kedvezz peres ügyében!”  (2Móz 23,1-3) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 20.

„A tolvaj fizessen!” (2Móz 22,3b) Ha azt mondom neked, hogy tolvaj vagy, megsértődsz. Te lehet, nem lopsz tyúkot sem, meg közpénzt sem. Van különbség a kettő között, de nagyjából annyi, mint 5 centivel vagy 500 méterrel a víz alatt megfulladni. ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Erőt és vigasztalást kívánunk, őszinte részvéttel és a feltámadott Jézus Krisztusban való hitben, Szilágyi Balázs szolgatársunknak édesapja Szilágyi István 78 esztendőt élt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Temetése július 21-én, kedden, 14 órától lesz a szilágypaniti ravatalozóból. “Tudja meg ezt ...

Olvassa tovább »

Hála a nőszövetségi konferenciákért

A járványügyi helyzet miatt nagyobb tömegrendezvényeket még mindig nem lehet megszervezni. Konferenciák, találkozók, táborok, egyházi rendezvények, koncertek maradnak el az előírások miatt. Kétségbeesés helyett hisszük, ez is van valamiért. Talán azért, mert annyire siettünk, hogy be kell várjuk a lelkünket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 19.

„Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.” (2Móz 21,24) A törvény betartása az élet védelmét szolgálhatná. Ilyen céllal születtek a törvények. Még akkor is, ha a szigorú büntetések az erőszakosság vissza szorítását célozná meg, vagy elrettentő példaként szükség lenne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 18.

,,Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja.” (2Móz 20,7) A zsidó hitvilágban Isten nevének nagy szerepe volt, nem is lehetett hangosan kimondani, csak évente egyszer a főpapnak, ...

Olvassa tovább »

Jób (16)

„Tanítsatok, és elhallgatok, értessétek meg velem, miben tévedtem! Milyen fájdalmas az őszinte beszéd! De mire való örökös feddésetek? Szavaimért akartok megfeddeni? Hiszen a szélnek szól a kétségbeesett ember! Ti még az árvára is sorsot vetnétek, barátaitokra is alkudoznátok!Tekintsetek rám végre, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 17.

“Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak: Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ...

Olvassa tovább »

Jób (15)

„A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenható félelmét. Atyámfiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvadt hó hömpölyög. Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig kiszáradnak. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 16.

Mózes bírákat állít a nép fölé “És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig. S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi ...

Olvassa tovább »

Jób (14)

“Jób pedig felele, és monda: Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba! Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél; * azért balgatagok az én szavaim. Mert a Mindenható nyilai vannak én bennem, ...

Olvassa tovább »