Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 3)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2021. március 27.

„A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak, és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus így válaszolt: Én nyilvánosan szóltam a világhoz.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 26.

,,…avagy nem kell-é kiinom a pohárt, a melyet az Atya adott nekem?” (Jn 18,11b) Bátorság, határozottság, szilárdság, erő ezek a szavak csengenek bennem miközben olvasom a Jézus elfogatásának történetét. Ezek a jelzők Jézusra vonatkoznak, aki mindvégig kitartott az Isten megváltó ...

Olvassa tovább »

Hosszú szünet után ismét SZIKE-istentisztelet!

SZIKE-istentisztelet lesz Szigetlankán virágvasárnap délután. Jézus éppen ezen az ünnepen mondja, ha az emberek elhallgatnak a dicsőítésben, akkor a kövek fognak megszólalni. Hát akkor beszéljen ezen az alkalmon a pálma! Vasárnap 17 órától, több mint egy év szünet után, SZIKE-istentiszteletet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 25.

“És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk…akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” (Ján 17. 22,24) Jézus főpapi imája olyan, mint egy prózában megfogalmazott óda. Magasztosságát, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 24.

Igével megszentelt élet „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (János 17, 17) A mai nagybetűs élet valóságos szentségtörés, még a vallásos körökben is. Fontosnak tartjuk a templomok, egyházi épületek megszentelését, amelyek ürügyén általában nagy ünnepségeket szervezünk. Sokan ...

Olvassa tovább »

Lelkésztovábbképzés 2021

A Romániai Református Egyházban működő lelkésztovábbképzés rendszere szerint minden lelkésznek ötévente legkevesebb 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie. Ebből megközelítőleg harmincat tanfolyamjellegű továbbképzésen, a kiegészítő részt egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség, amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált előadások valamelyikének ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 23.

“Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 22.

„Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33) Volt egyszer egy király, aki felajánlott egy díjat annak a művésznek, aki lefesti számára a legjobb képet a békéről. Sok ...

Olvassa tovább »

Szenvedés és vigasztalás

„A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésben, ugyanúgy a vigasztalásban is.” (2Kor.1,7) Krisztus Jézus bevonulása Jeruzsálembe drámai feszültséggel teljes. A kétarcú város ellentmondásai érzékelhetően szélsőséges elemek csatái. Pogányok, farizeusok, ünneplők, kíváncsiskodók és megannyi érdek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 21.

     „Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.” (Ján 16, 27) Előzőleg Jézus arra bíztatja a tanítványokat, hogy az ő nevében merjenek majd bátran kérni bármit az Atyától, mert ...

Olvassa tovább »

HIT–COVID–IFI – Kérdőív ifjaink felé

Nem a coVID győzte le Góliátot, hanem az Istenben bízó DáVID. Óriásai nemcsak az ifjú Dávidnak voltak, hanem a mai fiataloknak is. Mit kezdenek manapság ezzel? Rácz Ervin református lelkipásztor vagyok. A Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági előadójaként az ifjainkhoz fordulok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 19.

“Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. március 18.

“De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem” (Ján 15. 21) Jézus felkészíti tanítványait arra az időre, amikor már nem lesz velük. Szükség van erre, nehogy meglepődjenek majd azon, ami meg fog történni. Ő nem ...

Olvassa tovább »

Együtt újuljon meg népünk – nemzeti ünnep Szatmárnémetiben

Rendhagyóan ünnepeltek Szatmárnémetiben nemzeti ünnepünkön. Kedden 17 óra előtt, a rendezvény pedig az István téri Petőfi-szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd az ünneplők a járványügyi előírásokat betartva a Szent Miklós magyar ajkú görögkatolikus templomban emlékeztek.   Id. Pallai Béla görögkatolikus parókus és ...

Olvassa tovább »