Kezdőlap / Szerző archív: Ervin (oldal 3)

Szerző archív: Ervin

Velünk az Isten – 2020. július 15.

„Azt a helyet Masszának és Meríbának nevezte Izráel fiainak perlekedése miatt, és mert kísértették az Urat, és azt mondták: Vajon közöttünk van-e az ÚR, vagy sem?” (2Móz 17, 7)             Amikor rosszul alakulnak az ember dolgai, akkor könnyen meginog a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 14.

“Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 12.

 “Amint közeledett a fáraó, Izráel fiai fölemelték a szemüket, és íme, az egyiptomiak a nyomukban voltak. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és az ÚRhoz kiáltottak Izráel fiai.Ezt mondták Mózesnek: Hát nincsenek Egyiptomban sírok, hogy ide, a pusztába hoztál minket ...

Olvassa tovább »

A Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület felhívása

A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében Magyarországról és a környező országok magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. Ezt lisztté őrölve a Kárpát-medencében hátrányos helyzetben élő magyar gyermekek, családok ellátására ajánlanak fel a szervezők. A Magyar Örökség ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 11.

“Azután elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig nappal felhőoszlopban ment előttük, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.” (2Móz 13,20-21) Valahogy ez az idei év ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 10.

„Előhívta Mózes Izráel minden véneit és monda nekik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 9.

“És legyen ez a nap néktek emlékezetül” (2Móz 12,14). Mindenkinek van  ún.”jeles” napja, akár születési, akár egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolható nap-ezekre évente emlékezünk. A közösségeknek, népeknek, felekezeteknek, gyülekezeteknek is megvan az emlékezés napja, amely lehet pozitív és negatív egyaránt. Szívesebben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 8.

Vigyázz, mit teszel! „Így szólt Mózes: Ezt mondja az ÚR: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló elsőszülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 7.

“Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghezvigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 6.

“Időt is szabott az ÚR, és azt mondta: Holnap cselekszi az ÚR ezt a dolgot a földön.” (2Móz 9,5) Az ember az idővel kapcsolatosan két hibát szokott elkövetni: akkor, amikor azt mondja, van időm, és akkor, amikor kétségbeesetten szajkózza, nincs ...

Olvassa tovább »

Gyermekbibliahét

Forrás: kiralyhagomellek.ro A Nyári Gyermekmissziós Programok munkaközössége az eltelt öt évben tartalmas anyagokat dolgozott ki a gyülekezeti gyermekmisszió számára. Gyülekezeteink számára letölthetővé tesszük most az öt év anyagát. 2015 – Életterem – hol Istennel élet terem – Kézikönyv  ∗   Munkafüzet   ∗  Mellékletek 2016 – Kosaramba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 5.

„De amint látta a fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette szívét, és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az ÚR.” (2Mózes 8,15) Olvasandó: 2Mózes 7,26 – 8,28 Két hatalmas erő ütközése zajlik szemünk előtt az egyiptomi tízcsapásban. Egyik oldalt a fáraó, aki ...

Olvassa tovább »