Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Augusztusban lesz a SZIKE-t bor
[*~ alt *]

Augusztusban lesz a SZIKE-t bor

Szatm r megye egyik legjobban v rt t bora ism t megszervez sre ker l Nagytarn n. Mit jelent im dni, mit jelent szeretni? – tal n majd jobban meg rtik a t borban az ifjak.

Az Ecosunhome, azaz a Term szet s a Szeretet otthona 2017. augusztus 6-12. k z tt, vas rnapt l szombatig v rja az ifjakat a n pszer t borba. A t bor alapig je: “Az Urat, a te Istenedet im dd, s csak neki szolg lj!” (Lk 4,8)

Sz ks ges a t bor el tti regisztr ci , azaz legk s bb j lius 30-ig jelentkezni kell minden fiatalnak a saj t lelkip sztor n l, aki a jelentkez k list j t s a regisztr ci s d jakat felterjeszti a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ba. (K lvin t r 2. sz m, Reform tus Gimn zium p lete, f ldszint) Amennyiben erre nincs m d, szem lyesen is lehet regisztr lni az Esperesi Hivatalban.

Csak konfirm ltak, vagy m s felekezet ek k z l a 14 ven fel liek j hetnek.

T bbnyire s torhelyeket biztos tanak, de korl toltan lehet s g ny lik kish zakban s szob ban lakni. Ezt viszont el re kell jelezni R cz Ervin f szervez nek, j lius 17-t l. A s torhely viszonylag korl tlan.

A szervez k a k vetkez eszk z ket aj nlj k a leend t borlak k figyelm be: Biblia, nekesk nyv, lelk szi aj nl lev l, h ziorvosi igazol s (mely tartalmazza az olt sokat), keresztlev l vagy szem lyi igazolv ny, f zet, r eszk z, s tor, matrac, zsebl mpa, b gre, git r, (lehet s g szerint) v zhatlan ruha, tiszt lkod si eszk z k. R szv teli d j tov bbra is 130 lej.

Az el z vekben nagy siker L thatatlan sz nh z is v rja delikvenseit. Ugyanakkor vet lked k, j t kok, koncertek, fokozz k a j hangulatot, s teszik m g eml kezetesebb az alkalmakat.

Tavaly a legnagyobb k z ss gi oldal egyik reakci ja a H HA, azaz a h s g volt a jelsz . Id n tov bbmennek a szervez k a facebook-reakci kon, a t ma: IM DOM.

Szóljon hozzá