Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / ldott ingaj rat – b cs Erd dt l
[*~ alt *]

ldott ingaj rat – b cs Erd dt l

H l t adtak az elm lt nyolc v ld sai rt a magyar reform ci b lcs j ben, Erd d n, R cz Ervin lelkip sztor b cs z istentisztelet n. A lelkip sztor igehirdet s ben arra az zenetre tette a hangs lyt, hogy a j p sztor, J zus Krisztus marad.

Vas rnap d lel tt 11 r ra h vt k a harangok az erd dieket a kicsiny reform tus hajl kba, hogy h l t adjanak Istennek R cz Ervin lelkip sztor nyolc vi szolg lat rt. A lelkip sztor ugyanazt az Ig t olvasta fel, mint nyolc vvel ezel tt, s megpr b lta ugyanazokat az zeneteket tadni, mint az els pr dik ci j ban. A Luk cs r sa Szerinti Evang lium 9. r sze 10-t l 17-ig terjed szakasz ban J zus tezreket vend gel meg, akik ettek s j l laktak, s m g meg is maradt tizenk t tele kos rral. A tan tv nyok r kellett j jjenek, csak J zus a megold s minden probl m ra. A feladatokat nem elh r tani kell, s nem is feladni, hanem J zussal kell sz molni, s sz m tani kell r . Mehet nk res k zzel, sz vvel J zushoz, s telerakja, s t m soknak is adhatunk bel le. Err l az ldott ingaj ratr l kell sz ljon minden istentisztelet, s a Szatm rn meti – Erd d tan tv nyi-lelkip sztori ingaj rat is err l akart besz lni. Egyed l J zus a rem ny nk s r m nk forr sa.

Az igehirdet st k vet en egy tizenk t perces, sszes r tett vide ban tekinthettek vissza az elm lt nyolc vre, majd R cz Ervin letig j t b zta r a gy lekezetre. ” r ljetek az Asrban mindenkor; ism t mondom: r ljetek! A ti szel dlelk s getek legyen ismert minden ember el tt. Az Asr k zel! Semmi miatt ne agg djatok, hanem im ds gban s k ny rg sben mindenkor h laad ssal t rj tok fel k r seiteket Isten el tt. s Isten b kess ge, amely minden rtelmet fel lhalad, meg fogja rizni sz veteket s gondolataitokat a Krisztus J zusban.” (Fil 4.4-7) r mmel eml kezett vissza a lelk sz a k z s megval sult programokra, fizikai fejl d sre, de legink bb az rt adott h l t, hogy emberek v ltoztak meg, s a lelki fejl d s rdek ben a lelkip sztort is eszk z l haszn lta az Isten. Kiemelte, Erd dnek nemcsak m ltja, jelene, hanem j v je is van, ami rt tenni kell, ugyanakkor h l t adott Istennek a fiatalok rt, asszonyok rt, f rfiak rt, presbiterek rt.

Szak cs Imre egyh zk zs gi f gondnok megk sz nte a lelkip sztor szolg lat t, majd B nyai Zolt n presbiter is ezt tette, Luk cs Gy ngyi iskolai aligazgat n vel, valamint Petr n Klaudia s B lint Stef nia ifjakkal egyetemben. Mindegyik felsz lal sban rz d tt a k ts gbees s, de ugyanakkor az is, hogy nyolc vi pr dik ci b l. szolg latb l gy m lcsk nt sokmindent megmaradt az Ig b l, van teh t honnan rem nys get mer teni.

ldott alkalom volt ez, ugyanakkor ez m g nem volt teljes b cs : a Dr gffy G sp r Egyh zt rt neti K zpont s Par kia projektje m g kis ideig eltart, amit a lelk sz m g levez nyel, de a lelkip sztori szolg latokat j v h tt l Szatm rn meti-Szigetlank n folytatja.

Szóljon hozzá