Kezdőlap / Gondolatok / A REFORM CI HAJNALHASAD S NAK NNEP LYES K SZ NT SE S KUMENIKUS H LAAD S AZ 500 V RT

A REFORM CI HAJNALHASAD S NAK NNEP LYES K SZ NT SE S KUMENIKUS H LAAD S AZ 500 V RT

EGY AsJ-Z LAND K ZELI SZIGETCSOPORTON INDUL AsJ VKOR

KORUNK SAJ TOS TEHERT TELE: N METORSZ GBAN BIZTONS GI KONCEPCI T DOLGOZNAK KI A RENDEZV NYEK V DELM RE

A napv lt id z n ban, a d l-csendes- ce ni vezethez tartoz Chatham-szigeteken veszi kezdet t id ileg a reform ci f l vezredes vfordul ja. Amikor Eur pa m g jav ban alszik, az Asj-Z land k zeli szigeten m r felcsend lnek a zsolt rok, nekek, s magasztalj k a vil gnak reform ci t aj nd koz Vil goss got, az Asr J zus Krisztust, aki a n pekhez saj t nyelv k n kezdett el sz lni 500 vvel ezel tt. S ma m r k zel 3000 nyelven sz l. Az nnep lyes pillanatokra a t voli szigetekre rkezik Margot K AYmann, az EKD (=N metorsz gi Protest ns Egyh z) hivatalos reform ci i “nagyk vete”. A szigetcsoporton mintegy hatsz zan lnek. Ez a szigetcsoport az, ahol 2017-ben el sz r kezd dik el az j v els napja. Ez az esem ny azt is jelk pezi, hirdeti, hogy a reform ci vil gm ret lelki s szellemi, t rt nelemform l esem ny volt. (evangelisch.de; pro-medienmagazin.de; cic.govt.nz; bayernkurier.de; http://thunderstruck.org/)

Szemle r : Dr. B kefy Lajos

First to see the sun – h laad s a reform ci hajnalhasad s rt j v els r iban

“Az els k, akik megl tj k a felkel napot” – ez a d l-csendes- ce ni kicsiny szigetcsoport reform ci i nneps geinek a mott ja. A reform ci i nneps gek nagyk vetasszonya az j vi hajnalhasad skor tartand nnep lyes istentiszteleten neves egyh zi szem lyis gekkel egy tt tartja az n. Dawn Ceremony-t, azaz a hajnalhasad s cerem ni t. Vele egy tt szolg l s ad h l t a reform ci j vil goss g rt t bbek k z tt Mark Whitfield, az Asj-Z landi s Ausztr liai Luther nus Egyh z p sp ke, tov bb a Gossner Misszi n h ny vezet k pvisel je. Helyi id szerint a 2017. janu r 1- n, 11 rai kezdettel sora ker l kumenikus cerem ni nak a St. Augustine Anglik n Templom ad helyet. A Chatham-szigetek t z kisebb szigetb l ll. A szigeteken l k k z tt szolg l evang likus egyh znak – kumenikus k z ss gben m s protest ns egyh zakkal, f k nt az anglik nokkal – a reform ci 500. vfordul ja alkalm b l gondosan kidolgozott szolg lati v zi ja s j v k pe van. Ebben r szletesen kidolgozt k azokat a tennival kat, melyekkel a t rs g n pess g nek j l t t tudj k s akarj k t mogatni, el mozd tani.

Els helyen nem a gazdas gi, hanem a szoci lis, k rnyezeti, kultur lis teend k llnak – ez sz munkra is figyelmeztet !

A k z ss gi k vetelm nyeket n gy dimenzi ban pontos tott k, ezek: a szoci lis j l t rt, a k rnyezeti- kol giai j l t rt, a kultur lis j l t rt s a gazdas gi j l t rt teend l p sek. rdemes figyeln nk arra, hogy a j l ti t rsadalom kialak t s ban az ottani egyh zak felfog sa szerint nem a gazdas gi szempontok s teend k llnak az els helyen! Ez is igazi reform ci i zenet! S t ppen az utols dimenzi ban szerepelnek a gazdas gi szempontok. A legfontosabb dimenzi a szoci lis, majd a k rnyezeti s a kultur lis, s csak ez ut n j nnek a gazdas gi k vetelm nyek s szempontok. Elgondolkodtat , figyelmeztet , s bizony nek nk, k rp t-medenceieknek is igen tanuls gos v zi ! Hogy Eur pa nyugati fel r l most s itt ne is rjak. A felel s t rsadalom, s a k z ss gi, felel s emberi egy tt l s alapvet k vetelm nyei: fenntarthat , hosszabb t von rv nyes s sz mon k rhet d nt sek, a k z ss g rdekeinek szem el tt tart sa az egy ni nz ssel, durva materializmussal, har csol ssal szemben. Tov bb hossz t v rt kek k pviselete, tiszteletben tart sa s rv nyes t se, valamint ezek nevel s tj n t rt n tad sa a fiatalabb nemzed keknek az oktat s minden szintj n, hogy megtanulj k az egy ni s nz rdek rv nyes t s el helyezi ezeket az rt keket, melyek sszhangban vannak a bibliai rt kekkel. Az 1836-ban alap tott Gossner Misszi munkat rsai voltak az els k, akik a szigetekre elvitt k az evang liumi vil goss got s rt krendet.

” breszt fel engem minden reggel – k sz nt nk 2017!” – Hajnalhasad s vagy napfelkelte reform ci jubileumi fot s vide akci k

Szellemesen s tal l konyan azt kezdem nyezt k a t voli szigetek protest nsai, hogy vil gszerte legyen mozgalomm a reform ci 500. vfordul s ve els napj nak hajnalhasad s r l k sz tett fot k s vide k sszegy jt se. Az akci neve: “ breszt fel engem minden reggel – k sz nt nk 2017!”. Erre az akci ra megh vt k a vil g minden r sz n l s szolg l EKD k lf ldi gy lekezeteket, hogy r k ts k meg k rnyezet kben az els 2017. vi napfelkelt t f ldj k n, lak hely k n.

rny kfelh k a reform ci 500 f l tt vagy felel s el rel t s? – “Minden elk pzelhet helyzetet tgondoltunk”

Napjaink dr mai fejlem nyei, els renden is a berlini kar csonyi v s r elleni t mad s elgondolkodtatta a reform ci i jubileum el k sz t bizotts g nak tagjait. rthet en. A tan csad k s a szak rt k teljes nyugalomban igyekeztek tgondolni a helyzetet. Ulrich Schneider, a Reform ci i Jubileum Egyes lete gyvezet je telefonos konferenci ra h vta az EKD vezet it. A k zelm lt esem nyeit l f ggetlen l is tgondolt k az eml k v biztons gos megrendez s re vonatkoz koncepci t. A rend rs g, a megfelel szervek, Sachsen-Anhalt Tartom ny korm nya s neves szak rt k m r k t ve dolgoznak egy m lyrehat , minden el re “kalkul lhat ” t nyek elemz se r v n ssze ll tott biztons gi koncepci n. “Minden elk pzelhet helyzetet tgondoltunk” – jelentette ki Schneider. A koncepci v geleges form ja febru rra lesz k szen. Els sorban a nagy t megrendezv nyek biztos t s ra k sz lnek fel, mint p ld ul a 36. N met Egyh zi Napok z r istentisztelet re, amit m jus 28- n tartanak, s amire Wittenbergbe 200 ezer r sztvev t v rnak-

Szóljon hozzá