Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A magyar kultúra napja Erdődön

A magyar kultúra napja Erdődön

Erdődön református templomában Isten Igéjének a hallgatása után a magyar kultúra napjáról is méltóképpen megemlékeztek.

Vasárnap a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteleten Kaszaniczki Csongor erdődi református lelkipásztor erkölcsi kötelezettségekről szólt a Tituszhoz irt levél 2. versének 1. verse alapján:  „Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással” A különböző keresztyén csoportok viselkedését tárgyaló versek során Pál háromszor is elárulja, mennyire fontos számára, hogy milyen hatással van a keresztyén tanúságtétel a nem keresztyén világra. A keresztyén tanításra utal ebben az összefüggésben, a fiatal asszonyok  legyenek tiszták, nehogy Isten Igéje csorbát szenvedjen, vagy folt essék rajta. A háziszolgák legyenek becsületesek és megbízhatóak, hogy az evangélium díszére váljanak. A keresztyén tanítás üdvtan, ékszer, amelyet a mi üdvözítő Istenünk tanításának neveznek. Ha tehát nem teszünk bizonyságot üdvösségünkről, akkor az evangélium fénye megkopik, de ha bizonyságot teszünk mellette azzal, hogy egyértelműen megváltott, üdvözült életet élünk, akkor az evangélium fényesen fog ragyogni. – mondta igehirdetésében a lelkipásztor.

A prédikációt követően Tóth Eszter kántornő szavalt és mondott el néhány gondolatot a magyar kultúra napjáról, végül pedig a nemzeti imádság eléneklésével adtak hálát Istennek az együttlétért.

Szóljon hozzá