Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A l that s lem rhet Szatm ri Reform tus Egyh zmegye
[*~ alt *]

A l that s lem rhet Szatm ri Reform tus Egyh zmegye

_MG_3243M r a kereszty ns g hajnal n meg llap tott k azt, hogy k l nbs g van l that s l thatatlan egyh z k z tt. A l that egyh z az, amit a k v l ll k l tnak, vagyis ebbe beletartoznak a h v s a hitetlen “kereszty nek” is. Azaz pl. mindenki, aki fizet egyh zad t. L thatatlan egyh zb l azonban csak egy van: ebbe tartoznak azok az tadott let kereszty nek, akiket J zus Krisztus a visszaj vetelekor mag hoz vesz a l that egyh zakb l. Ekkor fog l that v v lni az addig l thatatlan egyh z.

Mivel keretekre sz ks g, ez rt a l thatatlan egyh zba tartoz k ltal ban r szei a l that egyh znak, s mi ezt a l that t tudjuk m rni, err l k z lhet nk statisztik kat. S ezek k z l is most a reform tusokr l essen sz .

Szatm r megye reform tuss g nak t bb mint fele a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy hez tartozik. A t bbi a k rolyi-, n h ny gy lekezet pedig a nagyb nyai egyh zmegye r sze.

Az al bbiakban a szatm ri egyh zmegye sz madataib l mazsol zhatunk, a 2015- s lelk szi jelent sek alapj n. Nagytarn t l Erd dig, Pusztadar ct l Szamokrass ig, Szamosdobt l Ap ig tart ez a ter let. Negyven t anyaegyh zk zs get tart sz mon az egyh zmegye.

Ezen a ter leten a n psz ml l s szerinti k zel 32.000 reform tusb l 20.637-r l tudnak a lelkip sztorok. A t bbi legfeljebb sz ks g eset n fordulhat az egyh zhoz, de az sem biztos. Magyar n az egyh zmegye egyharmada m g a l that egyh zon is k v l esik. Ennek az alig t bb mint h szezer embernek az egyharmada a h rom legnagyobb gy lekezetben csoportosul: L ncos (2991), Szamos-negyed (2224) s N meti (1927). A 45 gy lekezetb l 25 h romsz z lelken aluli, csak tizenegy gy lekezet van tsz z-, s csup n n gy ezer f l tt (a fenn eml tettek mellett m g: K ltelek).

Nem jdons g sajnos, hogy az elm lt esztend ben is kevesebben sz lettek, mint meghaltak: 262 keresztel re 477 temet s jutott. Minden egyh zk zs gben temettek, hat gy lekezetben azonban egy ltal n nem is volt keresztel .

10145 csal dot tartanak sz mon, ebb l 4387 egyez reform tus vall s , 3382 vegyes, 1603 zvegy s 772 egyed l ll . Az elm lt vben mind ssze 181 esk v volt reform tus szertart s szerint, ebb l 81 egyez vall s , 81 m s felekezet magyar ajk val s 19 rom n ajk val.

A temploml togat s ar nya az alig t bb mint h szezer emberhez viszony tva sem valami kecsegtet . 22,67 sz zal ka a lejelentetett h veknek j r d lel tt templomba, s csup n 7,08% rkezik el d lut n. A legn pszer bb istentisztelet a kar csony szentesti, ekkor 12898-an (74,16%) voltak az egyh zmegye templomaiban, a m sodik helyen a h sv t els napja d lel ttje ll 7931-el (40,09%). Azonban ezen adatok sem relev nsak, mivel ilyenkor a csal dok m s felekezet tagjai is elmennek a reform tus templomokba. A legt bben h sv tkor lnek az rvacsora lehet s g vel, 6465-en.

Ezek az adatok a t l nk nyugatabbra l kereszty nekhez k pest m g gy is kecsegtet ek, de az afrikai, zsiai, s t amerikai kereszty nekhez k pest is messze elmaradnak. Egy biztos, a l that egyh z kapuja is mindig nyitva ll. “Ma m g lehet, ma m g szabad-” (MR 474. nek)

Szóljon hozzá