Kezdőlap / Napi Ige / 2013. március 6.

2013. március 6.

1. Kor. 6: 1-8 „Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között ” (5)

A mai igerész arról beszél, hogy milyen rossz hatása van a gyülekezeti életre annak, ha a gyülekezet tagjai pereskednek egymással, különösen amikor „életszükségre való dolgokat” akarunk pereskedéssel megszerezni. Gondolhatunk a vagyonmegosztási perekre, az örökségi perekre testvérek között.

I.

A peres ügyekben nehéz igazságot tenni, különösen amikor bizonyos érdekek azt kívánják, hogy az igazság ne derüljön ki, hanem a hamisság uralkodjon. Az apostol számon kéri a korinthusiakat, hogy miért kérik a világi törvényszékek segítségét, ahelyett, hogy egymás között jutnának megegyezésre, akár a gyülekezetben élő „egy bölcs ember” segítségével, aki mindent kívülről szemlélve másként lát és nem elfogultan, vagy részrehajlóan tesz igazságot.

II.

Milyen is lehet, ki is lehet az a bölcs ember, akitől ilyen szomorú, vitás esetekben segítséget lehet kérni? Az eredeti görög szöveg egy olyan szót használ ebben az igeversben, ami jelent bölcset, intelligens, tanult, de ugyanakkor tapasztalt és becsületes embert. A világi törvénykezésben a jogszakértők ismerik a törvénykezés fortélyait, de a becsületesség sokszor csorbát szenved. Fontos hogy legalább mi becsületesen akarjuk megítélni egymás és persze a magunk dolgait.

III.

Az Ószövetségben a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Nem lehet bölcsen szemlélni az emberek közötti dolgokat istenfélelem nélkül. Ismerd Isten törvényét és akaratát, és ennek ismeretében ítélj, de soha ne ítélkezz. Kimondhatod az igazságot, de ne kárhoztasd atyádfiát. Ne akard megbüntetni, megtorolni. Isten igaz bíró, Ő majd megítél mindenkit, nemcsak másokat, téged és engem is. Ámen!

Máthé Róbert

Patóháza

 

Szóljon hozzá