Kezdőlap / Napi Ige / 2013. augusztus 9.

2013. augusztus 9.

“És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik” (Márk 13: 13).

Az Isten Fia előre felkészíti övéit arra az időre, amikor Ő már nem lesz velük. A tapasztalat azt mutatja, hogy Jézus korában is sokan megvetették mind az Isten Fiát, mind a tanítványokat és azokat is, akik befogadták Őt. Nemcsak a hivatalosak (főpapok, írástudók), úgy általában a zsidó sokaság részéről érezték ezt oly sokan. Jézus mennybemenetele után az evangélium tovább vitele az apostolokra hárult, amely elsősorban hűséget követelt tőlük. Hirdetni kellett az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben, vinni kellett a pogányok közé is. Voltak olyan falvak, városok, amelyeknek a lakossága fogékonnyá lett  az  evangéliumra, de más helyeken nemcsak nehézségekbe ütköztek, közellenségnek tekintették őket, ezért üldözték, megpróbálták még az írmagját is kiírtani a keresztyénségnek. Ezt bizonyítja a keresztyénség történelme, minden felekezetnek megvannak a maga keresztyén áldozatai.

Az evangélium csakis úgy terjedhetett tovább, ha semmiért nem tagadták meg Jézust. Ők a hit hősei, rájuk nem volt méltó a világ.

A mában megszűnt az üldözés, de érvényes marad az Igének a figyelmeztetése: aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Légy hűséges mindhalálig. Ámen.

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá