Kezdőlap / Napi Ige / 2013. augusztus 16.

2013. augusztus 16.

“Ismét megkérdezé őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia? Jézus pedig monda: Én vagyok.” (Márk. 14,61-62)

Jézust elfogják, kihallgatásra hurcolják, hamis tanukat állítnak, de nincs meg az a vádpont, ami alapján halálra lehetne ítélni. Az ítélet már megvan: HALÁL, de a „tisztességes” főpap és „becsületes” társai a főtanácsból, – akik attól se rettentek vissza, hogy hamis tanukat állítsanak, s korábban lefizessék Júdást – mindenképpen „igazságos” eljárást akarnak.

Hányszor fordul elő velünk is, hogy még nem tudjuk igazán mi történt, de megvan a véleményünk. Hányszor írunk le embereket, ítélünk el másokat anélkül, hogy érdekelne a valóság. Hányszor van meg a válaszunk valamire, amiről még kérdés sem fogalmazódott meg. Hányszor ölünk gondolatainkkal, szavunkkal…, pedig ugye mi is „tisztességesek”,  „becsületesek”,  „igazságosak” vagyunk.

A történetben egyedül Jézus tisztességes, becsületes és igaz, mert bár megtehetné, hogy nem mondja el ki Ő, de nem tagadja meg soha az Áldott Istent, az Atyát. Bevállalja, ha kell a halált, de nem tagadja meg az ÉLET Urát. Sajnos nem csak a történetben, az egész történelemben Jézus az egyedüli, aki soha sem hátrál meg, aki nem lefizethető, nem megkenhető, nem csalárd, nincs benne hamisság, nem cselekszik éktelenül, sőt nem rója fel a gonoszat sem, pedig „mindenben hasonló hozzánk”, azaz szinte mindenben: mindenben „kivéve a bűnt”.

Én szeretnék olyan lenni, s hiszem te is, mert  nem tolvajnak, sem gazembernek, csaló-hazugnak, gyilkosnak, álnok kígyónak „születtél” még ha az is vagy, ahogyan ÉN is ilyen vagyok és nem olyan, nem olyan mint a KRISZTUS. Az Ó embert hiába akartuk vízbe fojtani, megtanult úszni a „mocsok”. De ha élnék többé nem ÉN, ha élne bennem a Krisztus? – igen, akkor olyan lennék mint Ő, olyanok lehetnénk valamennyien. Az első lépésben az kell, hogy soha se tagadd le, ki az ATYA, hogy áldott Isten Ő, aki Fiában igazzá tesz minket akik hiszünk. Ámen.

A gondolat elmélyítésében a Káté 60. kérdése segíthet:

Mi módon igazulsz meg Isten előtt?

Felelet: Egyedül csak a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, azoknak csak egyikét is soha meg nem tartottam, sőt még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra: mégis Isten, az én minden érdemem nélkül, egyedül az ő ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna és semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet, amelyet Krisztus érettem tanúsított, de csak úgy, ha e jótéteményeket hívő szívvel elfogadom.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá