Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 29.

2013. április 29.

„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.” (ApCsel 9,15)

Pál apostol megtérésének a története a Biblia egyik alaptörténete. Nagyon sokan, nagyon sokféleképen magyarázzák, de jó ha tudjuk azt, hogy itt valójában rólunk van szó.

Nincs mit kertelni, Pál vallásos ember volt a damaszkuszi út előtt is, fanatikusan szerette Istent, az igazságot és a népét. Olyannyira, hogy bármit megtett érte. Azonban jó tudni azt, hogy aki az igazságért harcol, mártírrá válhat, és aki csak az általa vélt igazságért tusakodik, mártírrá tehet másokat. Husz János előreformátor máglyáját egy idős néni rakta meg, a szent együgyűséget ábrázolva és azt, hogy ő is meg volt győződve, jó és igazságos, amit tesz.

A damaszkuszi Ananiásnak azt mondja az Úr Pálról: választott edényem. Egy eszköz, ami csak Isten kezében érheti el a célját, hivatását. Amíg saját akaratunkat szeretnénk ráerőszakolni Istenre, addig izzadtságszagú, erőltetett életünk lesz, de ha rámerjük bízni magunkat alkotónkra és az Ő akaratát keressük, biztos utunk lesz. Pál megkapta az ígéretet, király előtt fogja hirdetni az igét és ezt akkor is tudta, amikor hajótörést szenvedett. Ha Rá bízod magad, az akadályok sem fognak meggátolni abban, amit Isten rád bízott. Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Szóljon hozzá