Kezdőlap / Napi Ige / 2012. október 21.

2012. október 21.

„Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem”. Filippi 3,8.

Még most is elevenen él bennem annak az ike-órának az emléke, amikor feltették nekünk a kérdést: ha most egy lakatlan szigetre kellene költöznöd, ahol semmi sincs, mi lenne az a három dolog, amit magaddal vinnél? Persze mindenki elmondta a maga véleményét, de volt olyan is, aki a Bibliát mondta elsőnek. Ez volt egyike az első ifis órának még abból az időből, amikor oda kezdtem járni.

Pál apostol előtt emberileg nézve nagy karrier állt, minden lehetősége megvolt, hogy népe elismert, sikeres, tiszteletre méltó tagja legyen. Ám mindezt Krisztus nélkül. Azonban, miután Mesterével találkozott, megváltozott minden. Átértékelődtek dolgai, így, ami azelőtt emberileg nézve fontos volt, most a Krisztus ügyét tekintve mellékessé válik.

Így válnak számunkra is egyébként fontosnak ítélt dolgaink mellékessé az Isten Országát tekintve. Jézus azt mondja: „Keressétek előbb az Isten országát és az Ő evangéliumát, és ezek mind megadatnak tinéktek”(Mt 6,33). Vajon te mit keresel, kedves testvérem? Mi a legfontosabb dolog életedben? Jézus követése átértékel mindent, de felkészültünk-e erre az értékváltásra? Hogy immár ne a magunk dolgai, hanem az Istenre vonatkozó dolgok legyenek fontosak számunkra.

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed – Aranyosmeggyes

 

Szóljon hozzá