Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 4.

2011. október 4.

Szolga vagy szabados?

Olvasandó: Galata 4, 21-31

„Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.”

(Gal 4,21-23)

  1. 1. Hágár, a szolga. Ismerjük Ábrahám és a meddő Sára (még ekkor Ábrám és Szárai) életéből azt a kényszermegoldást, miszerint az egyiptomi szolgát, Hágárt, feleségül adta Ábrahámhoz, hogy tőle gyermek szülessen (1Móz 16). Pál apostol arról beszél, hogy Izmael a test törvényei szerint született, s így ő jelképezi a törvény megtartását. Azonban önmagában a törvény nem üdvözít.
  2. 2. Sára, a szabados. Isten később megnyitotta Sára méhét és megszülte Izsák nevű fiat (1Móz 21). Pál szimbolikájában Izsák születése Isten természetfölötti beavatkozásának következménye, mely hasonlatos Jézus Krisztus fogantatásához és születéséhez (Luk 1,30-33). Sára vénségében született gyermeke Isten kegyelmének köszönhető, s nem a szülők érdeme. Nékünk szegeződik Pál kérdése: „törvény alatt akartok lenni”, azaz a szolgáló fiúhoz tartozni vagy pedig Krisztushoz, a szabadoshoz, a Kegyelmet és Üdvösséget adóhoz és Uralkodóhoz?

Király Lajos,

Batiz

 

Szóljon hozzá