Kezdőlap / Napi Ige / 2011. október 11.

2011. október 11.

“Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház.”

Kol 1:24

Pál apostol Krisztus egyházáért végzett szolgálata sohasem volt akadálymentes, soha nem tünt egyszerűnek vagy szenvedés nélkülinek. Pál most a börtönből ír, és elmondja, hogy örül a szentekért való szenvedéseinek, annak, amit miattuk vállalt. Pál, mint Krisztus személyes elhívott szolgája számtalan nehézséget, szenvedést, üldözést tűrt el. Ezekről úgy ír, mint valami kiváltságokról, ami betölti azt, ami híja a Krisztus szenvedéseinek. Mit is jelent ez? Krisztus szenvedése a kereszten ne lett volna elegendő? De igen, annak egyszer s mindenkorra vége, abban ember nem vehetett részt, de bizonyos értelemben Krisztus ma is szenved. Amikor keresztyéneket ölnek meg ma is, amikor keresztyénüldözés folyik számos országban, akkor a hívők üldözésével Krisztust üldözik! Pál úgy tekinti a mi olykori Jézus nevéért, keresztyénségünkért kapott szenvedést, mint ami Krisztus szenvedésének része. A hitetlen ember kínja, szenvedése, fájdalma értelmetlen, de amikor a keresztyének élik át mindezt, akkor Krisztus valóságosan velünk szenved. Lehet úgy érezzük, hogy lelkünk mélyén keletkezett sebek csak a miéink. Lehet Jézus nevéért tegnap kinevettek, a világ másik oldalán ugyanakkor valaki ezért a bizonyságtételért meghalt vagy bebörtönöztek. Gondolod kedves olvasó, hogy Krisztus ezt nem látja? De igen. Ő pillanatnyi fájdalmunkban velünk van, hogy egykor örök dicsőségben részesítsen!

Vállald az ő nevét!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá