Kezdőlap / Napi Ige / 2011. március 4.

2011. március 4.

„Valaki holtat illet, bármely embert a ki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertézteti az Úrnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek Izráelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága.”

(4 Mózes 19,13)

Olvasandó 4 Mózes 19

A 19 részben arról olvashatunk, hogy Izráel népének milyen tisztulási ceremóóniát kellett megtartaniuk abban az esetben, ha halott testet érintettek. A tisztátalanság érintés útján másokra is átterjedhetett, akárcsak egy ragályos betegség. Valamennyi tisztátalanná tevő eshetőség közül legsúlyosabb volt a holttest érintése. A halott már egy más világé, ártó, pusztító hatalmak martaléka, ezért, aki a halottat érinti az e hatalmakkal kerül érintkezésbe, aminek legelső és legkomolyabban veendő következménye az Ósz. népénél az volt, hogy az illető nem léphetett az Úr elé az istentisztelti gyülekezet közösségében.

Jézus Krisztus értünk hozott áldozata által ezek a „testi rendszabályok” (Zsid 9,10) minket már nem kötnek. Igaz, hogy még nagyon sok helyen él babonás szokásként, hogy a halott körül nem lehet tükör vagy ha mégis, akkor le kell takarni azt. Az ószövetségi időben a halott testet érintő személy egy különleges „szentelt” vízzel kellett megmosakodnia. A népi babonák körében is él még valami ehhez hasonló, hiszen sok helyen a szenes víznek különleges erőt tulajdonítanak. A tisztuláshoz hozzá tartozott tehát a vízzel való lemosás: „mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz este.” A mi életünkben is fontos helye van a bűnöket lemosó víznek. Tudjuk, hogy nem érdemeink szerint részesülünk ebben a kegyelemben, hanem egyedül Jézus érdeméért. Ezért adjunk ma hálát a mi Istenünknek. Ámen!

Erdei Árva István,

Szamoskóród

 

Szóljon hozzá