Kezdőlap / Napi Ige / 2011. május 19.

2011. május 19.

“Isten uralkodik a nemzetek fölött…” 47 Zsolt 9/a v.

Ajánlott szakasz a 47 Zsoltár

A kiválasztott rövid igeszakaszból az derül ki, hogy Isten uralkodik minden nemzet felett. A héber szöveget – Isten uralkodik – úgy is lehet fordítani, hogy Isten király lett. Ez azonban azt jelentené, hogy azelőtt nem volt király. Baalról joggal mondhatták, hogy király lett, hiszen a mítosz szerint évente lement az alvilágba, és tavasszal mindig feltámadt. Ekkor üdvözölték hívei: Király lett Baal! De az Úr sohasem vesztette el királyságát, Ő örökkévaló Király.

Gondoljuk végig életünket, és próbáljuk meg azt észrevenni, hogy a mi életünkben is milyen sok ilyen “király lett”, melyek mindenkinél és mindennél fontosabbak. Király lett életem számára egy elit közösség, melynek tagja lettem, de valami történt, és a királyság lehanyatlott. Király lett számomra az élvezetek hajhászása, de egy idő után testi egészségem és lelki békém a porba hullott. Királyi helyet töltött be életemben az anyagi javaknak a felhalmozása, de egyszer valamiben rosszul döntöttem, és ez a trón is elkorhadt alólam. És hány ilyen király uralkodott, vagy uralkodik a jelenben is a szívemben, de ezek egyszer mind elmúlnak.

Az Igénk arról szól, hogy Isten királysága örök. Nem tűnik el, hanem megmarad mindenkor. Egy ilyen Király uralma alatt, aki szereti az övéit, és Fiát adta értünk, egy ilyen Király vezetése alatt érdemes élni. Tegyük ezt mindannyian! Ámen

Kovács Mátyás Péter,

Sándorhomok

Szóljon hozzá