Kezdőlap / Napi Ige / 2011. május 1.

2011. május 1.

“Boldog az akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen.”

Zsolt. 32,1-2.

A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A Boldogságot az ember számára az biztosítja, hogy Istennel töretlen kapcsolatban állhat.

Alig egy hét választ el bennünket Nagypéntektől, amikor Isten eszünkbe juttatta, hogy Jézus Krisztus által, az Isten Fiában ez a kapcsolat töretlen, “hamisságunk benne megbocsátatott, vétkeink elfedeztettek”. Érette az Úr nekünk bűnt nem tulajdonít.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az ember boldogtalan. Nem látjuk az életünk célját, elégedetlenek vagyunk, ideges viselkedés jellemez bennünket, a modern embert. A széthulló családok korában sok embertársunk válik boldogtalanná, szerencsétlenné. A reményekben csalódott, magukra maradt emberek, ide-oda cibált gyermekek, és azok, akik a rossz példák miatt már meg sem próbálnak családot alapítani, mind a boldogtalan emberek számát szaporítják. Boldogtalan szülők és gyermekek! Isten a boldogság megtalálására segített!

Isten Fiának legfontosabb üzenete: boldogok lehetünk, mert Ő hordozta bűneinket, amelyek megakadályoznak abban, hogy boldogok legyünk, amelyek szenvedéseinknek, a boldogság hiányérzetének a forrása, és tanácsával a jó úton tartja az embert! Jó anyává, apává és gyermekké nevel!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá