Kezdőlap / Napi Ige / 2011. július 29.

2011. július 29.

„Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában?  Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne?”

Ján. 9,35-36

A Megváltó Jézus meggyógyított egy születéstől fogva vak férfit, ami jó dolog a vak számára. De ez csak fizikai gyógyulás volt. A vakból lett látó, persze kicsivel többet kap, mert a vele megesett „jelből” arra következtet, hogy Jézus isteni erőkkel rendelkezik, s bárhogyan is gyötrik a farizeusok nem mondja Jézust, ördögtől valónak. Mikor azok elkergetik, Jézus újra megkeresi őt, hogy ne csak a test legyen „gyógyult” a lélek is, az ember mindenestől!

Hiszel-é? – kérdi, s kérdi ma tőled is „Hiszel-é TE az Isten Fiában?” Az ember akkor van jól, ha hisz, ha hisz az Istenben… de csak akkor válik igazán gyógyultá, ha az Isten Fiában hisz. Abban aki meghalt a kereszten, a mi bűneinkért, és harmadnapon feltámadt a halált is legyőzve, hogy nekünk életünk legyen. A vak foggal-körömmel akar belekapaszkodni, akar hinni benne, pedig még nem is ismeri igazán. Mi ismerjük őt, Ő Jézus a Krisztus!

Fogadd el te is az Úr Jézust személyes megváltódul, hogy meggyógyulva élj! Élj örökké!

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

 

Szóljon hozzá