Kezdőlap / Napi Ige / 2011. január 11.

2011. január 11.

3Móz 9,1-2

És lőn a nyolcadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait, és Izráelnek véneit. És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr elé.

Olvasandó 3Móz 9

Mózes harmadik könyve áldozatokra, megtisztulásokra és ünnepnapokra vonatkozó kultuszi előírásokat tartalmaz, ezen belül a kilencedik fejezet Áron első szolga-áldozat bemutatásának különleges történetét örökíti meg.

1.      Egyedül az Úrral. Az első vers azt mondja el, hogy a papok a nyolcadik napon (számunkra ez vasárnap) mutatták be az áldozatot. Azaz hét napot vártak, „elkülönítve” voltak, csendben az Úrral, azért, hogy a nyolcadikon bemutassák az áldozatot, hálát adjanak Istennek, Vele közösségben legyenek. Ha akarod, hogy az Úr használjon, időt kell töltsél Vele. Ha azt szeretnéd, hogy képes legyél adni és szolgálni, először be kell fogadjad az Urat, közösségben kell lenned Vele. Vágysz arra, hogy ne csak családoddal, barátaiddal, ismerőseiddel, de Istennel is légy, hogy ezáltal megerősödj a szolgálatra?

2.      Szolgálat. A papok szolgálatot mutatattak be akkor, amikor áldoztak. Valaki azt mondta, hogy a szolgálat olyan, mint a fertőzés: nem tudod átadni, mielőtt meg nem kaptad. A keresztyén, hívő ember annak is tudatában van, hogy nem azért tud szolgálni, mert okos, ügyes, hatalmas, hanem azért, mert Isten teszi erre képessé. Pál erről tesz bizonyságot, mikor arról beszél, hogy „Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok” (1Kor.15:10a). Azaz Isten kegyelme tesz bennünket képessé a szolgálatra. Amikor „a természetben mindenben a szolgálat vágya él” (Jakab Anikó), akkor benned ott van-e a másokért és Istenért végzett, önzetlen szolgálat?

3.      Áldozat. Az akkori papság szolgálatának egyik része az áldozat bemutatása volt. Igénkben az égőáldozatról és a bűnért való áldozatról hallunk. Jézus Krisztus a mi bűneinkért vállalta a legnagyobb áldozatot: önmagát adta érted és értem (János 3:16). Te milyen áldozatot hozol Érte és szeretteidért?

Szóljon hozzá