Kezdőlap / Napi Ige / 2011. február 1.

2011. február 1.

“Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák.
Mert az én szolgáim Izráel fiai, az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek”
3Móz.25,42.55

Maga a föld az Úrnak van fenntartva, mert az Övé, élveznie kell Isten nyugalmát. Ha pedig valaki elveszítette ezen a földön az örökségét, Isten terveinek megfelelően ismét meg kell kapnia a kijelölt időben. A harsogó kürt megszólalt, és Isten mindenkinek visszaadta örökségét az Ő tulajdona szerint, mert a föld Istené volt. A személyeknek is fel kellett akkor szabadulniuk, mert Izráel gyermekei Isten szolgái voltak. Ez nem vonatkozott azokra, akik nem tartoztak Isten népéhez. S noha Izráel eladta magát az idegennek, Isten, Aki vérrokonná tette őt, kiváltotta az idegen kezéből. Az örömünnep napján szabaddá lesz a nép, bármekkora legyen is azok hatalma, akik fogva tartják.
A vérrokon megváltó, a héber GOÉL szó megváltót jelent, Aki megfizet. A Megváltás, a Megváltó előképe. A Vérrokon megváltó gyönyörű előképe  Krisztusnak. A közeli vérrokon általi megváltás személyre és örökségre vonatkozott. A Megváltónak vérrokonnak kellett lennie. A megváltás a GOÉL által történt, Aki kifizette a jogos követelést. Jézus Krisztus vérével fizetett értünk és szabadított meg a Sátán uzsorájától és sanyargatásától. Az idő amikor majd eljön Sionnak a Megváltó meg van határozva. Ez elmondja, hogy ez az esemény közvetlenül azután következik be, amikor a “ pogányok teljessége bemegy”, teljessé lesz a Gyülekezet. Jézus Krisztus a mi Megváltónk, Akinek első eljövetele megnyitotta a kegyelem napját ”az Úr kedves esztendejét”.
Az ember rabszolgaként látható “a bűn alá rekesztve” és halálos ítélet alatt, de részesülhet váltságban a Megváltó vérének árán. Az eladás alól kivont bennünket  ami a Megváltó művének végérvényes voltáról beszél. A Megváltás áldozat és hatalom által történik. Jézus Krisztus fizette meg az árat, Szentlélek teszi megszabadítását tapasztalati ténnyé.
Ma mi vagyunk Isten népe, az Ő szolgái, akiket kivisz a Bűn, a Múlandóság, Rabszolgaság földjéről. Jézus Krisztus vérrokonsága, megváltása által az Ő földjének örökösei leszünk.
A harsogó kürt egy napon megszólal majd, s mi az Ő megváltottaiként örököljük az Ígéret Földjét, az Isten Országát!
Hiszed-é ezt?!
Nagy Erika
Sárközújlak

Szóljon hozzá