Kezdőlap / Napi Ige / 2011. április 22. – Nagypéntek

2011. április 22. – Nagypéntek

“Kicsoda ez a dicsőség királya?”
Zsoltárok 24:8

Refrénszerűen tér vissza ez a kérdés, amelyre a válasz egyértelmű: az Ószövetség emberének a seregek Ura, maga az Isten, akinek az uralkodásához, hatalmához nem fér kétség. Nekünk, az Újszövetség gyermekeinek Jézus Krisztus, akinek adatott a hatalom mennyen és földön. A mennyben lakozó Krisztus a királyok Királya.
Nagypénteken a “Zsidók királyát” feszítik keresztre. Oda lesz az ő királysága, földre tiporják az ő hatalmát, mégis felemelik, a Golgota keresztjére. Csúfondárosan koronázzák meg, arcul ütik, megkorbácsolják, hadd fájjon neki. Megölik azt a királyt, aki így tanított: “Aki első akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok”. Megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig-írja felőle Pál apostol. Ésaiás próféta így látja az ő halálát:”Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt és száját nem nyitotta meg”(53: 7). Beszédes némaság ez: legyen meg annak akarata akihez így kiált:”Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?!”
Ez a nap nem a dicsőség, nem a fény ünnepe, a vereség, a csőd alkalma. Az ember hatalmasabb, mint az Isten Fia, az emberiségnek nem kell ami isteni, nincs szüksége arra, aki alázatos.
A “dicsőség királya”  nagypénteken is megőrzi  a maga méltóságát, kegyelmet gyakorol ítélőivel szemben. Ő nemcsak magához tudja ölelni hóhérait, lelkük üdvéért könyörög. “Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek”. Hogyan nézel majd szembe ezzel a királlyal?

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá