Kezdőlap / Napi Ige / 2011. április 15.

2011. április 15.

“… az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Mert
általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;…”
Zsolt. 18,29 b.- Zsolt. 18,31 a.

Sötét vagyok de világítok. Világítok, hogy lássanak, hogy te is láss! Világítok mert Isten megvilágítja sötétségemet. Világítok mert az Úr az én Istenem. Világítok mert a Világ Világossága, Jézus, emberré lett és meghalt értem, s arra kért világítsak a bűn sötét egén. Világítok mert bár sötétségben ültem de felragyogott nékem Krisztus s bár gyenge vagyok de mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít. Általa van erőm, hogy átfussak táborokon, hogy kőfalakon ugorjak át,…

” Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és
nem magunktól való.” 2 Kor. 4,6-7

Az én dolgom már az, hogy eztán fényben éljek, Isten tökéletes útjain járjak, hogy az Ő tiszta beszédét halljam és hirdessem, legyőzve minden akadályt, átugorva minden kőfalat s elérjek hozzád hogy megkérjelek az Úr Jézus nevében… Lépj ki a fényre! Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

 

Szóljon hozzá