Kezdőlap / Napi Ige / 2010. december 8.

2010. december 8.

Zsidókhoz írt levél 3. 7-19


„Annak okáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveiteket …” (7-8 versek)

Egy mondás szerint nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Ez a mondás sok esetben nem állja meg a helyét, a mai Igénkben viszont nagyon is fontos odafigyelnünk arra, hogy ki az, aki az Igében megszólít, üzen. Az Ige nyomatékosítja, hogy a megfogalmazott üzenet, nem emberi bölcsesség, tanács, hanem amit az Ige ír, azt „a Szentlélek mondja.”

I.

Fontos-e számodra a Szentlélek mondanivalója. Megtalálod-e életedben azt a csendet, amelyben meghallhatod a Szentlélek hangját. A világ zajába bele lehet temetkezni. A világ zaja az egész napodat, életedet ki akarja tölteni, de neked az legyen a legfontosabb, amit Isten üzen, amit a Szentlélek mondd.

II.

Nagy ajándék számunkra, hogy a jelenünkben, a mában Isten szavát hallhatjuk. Beszél a Biblia olyan időkről, amikor „igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás” – I. Sám. 3. 1. A babiloni fogság után Ezsdrás felolvassa a népnek a törvényt és „sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá” – mert hetven esztendőn keresztül a fogságban nem, vagy csak kivételes alkalmakkor hallhatta. Sok esetben csak akkor döbbenünk rá, hogy valami vagy valaki mennyire fontos számunkra, ha már elveszítettük. Talán azért nem értékelik az emberek Isten Igéjét, mert elérhető, még az Interneten is hozzáférhető. Ne akard, hogy Isten úgy mutassa meg neked Igéje fontosságát, hogy elveszi tőled az igehallgatás lehetőségét. Egy bányaomláskor néhány bányász hetekig volt elzárva a külvilágtól. Majd megkérdezték tőlük, mi hiányzott a legjobban? A cigaretta, az ital, az otthoni koszt, egy fürdő, válaszolták sokan. Egy hívő ember azt mondta, Isten Igéje és a családom hiányoztak a legjobban. Amiről az Ige beszél: „ma ha az Ő szavát halljátok” tulajdonképpen a kegyelmi idő. Ma még van lehetőséged az Ő szavát hallani, és erre hittel válaszolni, Krisztus mellett dönteni. Olvashatunk a Bibliában arról is, hogy „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.” (Ámós 8. 11-12)

Figyelned kell az Igére, mely a jelenben szól hozzád. Adventi időszakban sokat hallunk arról, hogy sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk, amikor a holnap már késő lesz.

III.

Nagy kérdése életednek hogyan fogadod Isten beszédét. Kemény szívvel vagy nyitott szívvel. A Szentlélek arra biztat, hogy „Meg ne keményítsétek a ti szíveiteket”. A magvető példázatában azt tanítja Krisztus, hogy az igemagvak csak megfelelő talajban, szívben tudnak terméssé növekedni. A kemény talaj nem tudja befogadni a magokat. Vetés előtt a talajt fel kell lazítani, puhítani. Az advent jó alkalom arra, hogy megkeményedett szíveinket fellazítsuk, megpuhítsuk. Úgy készüljünk az ünnepre, hogy szíveinkben is áldott termő környezetet teremtsünk Isten Igéje számára! Ámen.

Máté Róbert

Patóháza

Szóljon hozzá