Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015 december 31.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015 december 31.

“Hit n lk l pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten el j rul, hinnie kell, hogy l tezik, s megjutalmazza azokat, akik t keresik.” Zsid. 11,6

“A hit p ldak pei” – ez a c me a mai fejezetnek. Olyan emberekr l sz l ez a r sz, akik k z l let kben boldogultak, m g m sok szenvedtek. Egy k z s dolog m gis volt benn k, m gpedig az, hogy hittek. Senki sem mondhatja mag t Isten gyermek nek, ha nem hisz az l tez s ben, Krisztus ltali megv lt s ban, a Szentl lek l thatatlan, de val s gos munk lkod s ban. Nagy kih v s az ember sz m ra hinni Valakiben, akit nem l ttam, s olyan dolgokat g r, amit J zus ltal k z lt a vil ggal. Nem l tta senki azt az orsz got, amit elk sz tett, nem tudni, hogyan n z ki. De aki ezt hiszi, az jutalomban r szes l. Ezt olvastuk, hogy hit n lk l Isten el nem lehet j rulni. s most ne felt tlen l az elm l sunkra gondoljunk, hanem arra, hogy nnepeink, h tk znapjaink csendess g ben sem lehet az Isten el menni hit n lk l. Volt m r r szem abban, hogy istentiszteleten olyan valaki is be lt a templomba, akir l tudtam, hogy Isten szava t nem fogja meg rinteni, s csak az rt j tt el, mert csal dj ban meghalt valaki, s illik ilyenkor elmenni a templomba.

Az v utols napja ez. rdemes azon elgondolkozni egy kicsit, hogy ebben az vben n a hit p ldak pei k z soroltatn k? Cs gged sben, f jdalomban, k ts gek k z tt, betegs gben, szeretetben, j dolgomban, mennyire hittem s b ztam az L Urban? Milyen hitvall voltam?

A mai napon gondolkozzunk el ezen, s ebben seg tsen m g minket S k S ndor, Hiszek c m verse is:

 

Hallj k meg h v k s hitetlenek

let-hal lra sz l esk met!

A sz v b s ge z g fel ajkamon,

Az k nyszer t a Krisztus vallanom.

Hallj k meg rokkant, v n aposztat k

S a v tekben vaj d j-vil g,

A forradalom, a vak Levi th n,

s hallja meg a settenked S t n:

Isten nev ben vallom st teszek:

Hiszek.

 

Hiszek, s hitem s lyos s kem ny.

Nem t nde tan, nem pille v lem ny.

Nincs benne gy- gy, b rcsak s tal n:

Igen s nem, kereken, magyar n.

Semmi cs r s s semmi csavar s,

nyesked s s k nt rfalaz s:

 

Hiszem s vallom, szeretem s lem,

Amit az Egyh z hinni d el bem.

Ebben a hitben lek s halok:

Katolikus vagyok.

 

Hiszek egy Istent, ki h rom szem ly,

Az l Istent, aki bennem l,

S akiben lek, mozgok s vagyok,

Kinek tenyer n megsimulhatok.

Akinek r m is ber gondja van,

s cselekszik bennem s ltalam.

Aki mozd tja minden mozdul som,

S n j ban-rosszban boldogan im dom

Int z des m ly akarat t.

Hiszek Istenben, hiszem az Aty t.

 

gnek s f ldnek testt v lt frigy t:

Hiszem a Krisztust, hiszem az Ig t.

 

Akit az Atya r k ta sz l,

s akiben sz ps gg lesz a z r.

Kinek emberr tetszett v lnia,

Hogy Isten legyen az ember fia.

Ki hogy minden nap elj hessen hozz nk,

zleln nk adta a rejtelmes Osty t.

Benne az let s benne az t.

Hiszek Istenben, hiszem a Fi t.

 

Hiszem a Krisztus gy jtotta t zet:

A Szellemet, aki a Szeretet.

Aki Szent P ter ajak n rivall,

Hegyeket bont, sz veket thidal,

s h t csatorn n csorgatja bel d

Az leszt kegyelem k tfej t.

Ki t zet gy jt az embergondolatnak,

Kib l f l be n hetsz tenmagadnak

 

s mosolyoghatsz, alkothatsz, lelhetsz.

Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

 

Hiszek, s tudom, honnan a hitem.

H zamat n k szirtre p tem.

N gy l l ny az er s alapok:

ember, oroszl n, sas, tulok.

Hallottam a piacon sz lni P lt,

Hallottam gostont s Ottok rt,

L tom a szirten P ter kulcsait,

S bennem a m lyben, hallom d bbenettel:

Kimondhatatlan gerjedez sekkel

A Szentl lek s hajtozik.

tudom kinek, tudom kinek:

n az eleven Istennek hiszek.

 

l hitemmel vagyok n szabad.

 

Mank helyett k t ttem sz rnyakat.

Ami akad a f ld n emberi,

Gazdag sz vem testv rnek ismeri.

s ami t l az emberk r k n,

A v gtelens g: g rt r k m.

s mikor t a boldogs gos ra,

Hogy befogadjon kopors m gub ja:

Hitem gyerty ja utols t remeg,

 

s Istennek aj nlom lelkemet.

Istent l meg ldott boldog j vet k v nok minden kedves olvas nknak!

Kov cs M ty s P ter, S ndorhomok

Szóljon hozzá